Impleo Web støtter to lagringsmuligheter for e-postmalfiler. De kan lagres på standard system plassering, dette må gjøres av systemleverandør, e-postmalfilene kan da brukes av alle dine kunder. Når malfilene lagres på standardplasseringen i systemet er det ikke mulig å ha flere versjoner av de forskjellige filene.

Det andre alternativet er å lagre e-postmalfilene skin. Det må da opprettes en ”mail” mappe i hver språkmappe i skinet. Når e-post malfilene lagres i skinet er det mulig å ha forskjellig utseende på e-postene som sendes fra Impleo Web. Malfilene som ligger i de forskjellige skinene kan ha forskjellig utseende, og inneholde forskjellig informasjon. Det anbefales at e-postmalfilene lagres i skin, dette gir deg en større kontroll over filene, og du står fritt til å oppdatere de forskjellige e-post malfilene når det måtte passe deg.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment