Det er ikke alle html tagger som støttes av de forskjellige e-post programmene som brukes. Det er derfor viktig å lagen en så enkel html e-postmalfil som mulig. E-poster vises også skjelden på full skjerm så det er ikke noe poeng i å lage et design som bruker hele skjermbredden. De eksisterende e-postmalfilene i Impleo Web er bygd opp ved hjelp av tabeller, det anbefales at nye e-postmalfiler også bygges opp på samme måte. Tabeller er noe som fungerer i de aller fleste e-post leserene.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment