Grensesnitt / Kundetilpassinger styrer instillinger i forbindelse med konfigurasjon, skin, egendefinert korekturtekst, prisbetingleser, oppstartsgebyr, rabatt og tilpassinger i handlekurven for kunden.

Hovedkonfigurasjon
Dette valget styrer hvilken konfigurasjon kunden skal bruke. Konfigurasjonen velges fra nedtrekksmenyen. Dersom det ikke velges en konfigurasjon bruker systemet den konfigurasjonen som er satt som ”global standardkonfigurasjon”. Hvordan konfigurasjoner opprettes er beskrevet i kapittelet ”Konfigurasjoner”.

Valgt tema/skin
Dette valget styrer hvilket skin kunden skal bruke. Skin’et velges fra nedtreksmenyen. Dersom det ikke velges et skin, brukes det skin’et som er valgt i konfigurasjonen. Hvordan skin opprettes er beskrevet i kapittelet ”Skin”.

Egendefinert korekturtekst
Korrekturteksten legger seg som et vannmerke på korrekturfilen.
Denne teksten overstyrer global korrekturtekst på alle genererte korrekturfiler og forhåndsvisninger i ”live preview”. Standard korrekturtekst i systemet er ”Korrektur”.

Hjelpetekst/Informasjon for handlekurv
Felt for registrering av hjelpetekst som vises i handelkurven. Feltet kan brukes til å minne brukeren på at hvilke opplysninger som er obligatoriske osv.

Egendefinert ”utlogget”-url
Standard for løsningen er at Impleo Web sin forside vises når en bruker logger seg ut av løsningen. Dette kan overstyres ved å registrere en egendefinert url i dette feltet. Urlen som registreres skal være en fullstendig URL f.eks. http://www.impleo.no.

Vis ønsket leveringsdato
Dette feltet styrer om ønsket leveringsdato skal vises, eller ikke, i handlekurven.

Ønsket leveringsdato er påkrevet/obligatorisk!
Dette feltet styrer om ønsket leveringsdato er obligatorisk å flylle ut, eller ikke, i handlekurven.

Kontaktperson er obligatorisk i handlekurven
Dette valget styrer om det er obligatorisk å fylle ut kontaktperson i handlekurven.

E-post er obligatorisk i handlekurven
Dette valget styrer om det er obligatorisk å fylle ut E-post i handlekurven.

Telefon er obligatorisk i handlekurven
Dette valget styrer om det er obligatorisk å fylle ut telefon i handlekurven.

Vis referansefelt i handelkurven
Dette valget styrer om referansefeltet skal vises i handlekurven. Standard er at referansefeltet vises i handlekurven.

Referanse er obligatorisk
Dette valget styrer om det er obligatorisk å fylle ut referanse i handlekurven.

Valider referansefelt mot ekstern kilde
Dette valget styrer om referansefeltet skal validers mot en ekstern kilde. Det gjøres da et kall mot en ekstern kilde for validering av referansefeltet. Dette er en spesial tilpassing og kan tilpasses selv, men den må implementeres av leverandøren.

Egendefinert type/ledetekst for referansefelt (handlekurven)
Denne teksten overstyrer global ledetekst for referansefelt. Standard tekst i systemet er ”Din referanse”.

Tøm verdier for alle referansefelt i handlekurven
Dette valget styrer om alle referansefelt i handlekurven skal tvinges til å være tomme eller ikke.

Bruk avdelingens postadresse for faktura
Dette valget gjør at avdelingens postadresse brukes som faktureringsadresse.

Vis felt for fakturareferanse
Dette valget styrer om feltet for fakturareferanse skal vises i handlekurven eller ikke.

Fakturareferanse er obligatorisk
Dette valget styrer om fakturareferanse er obligatorisk eller ikke i en bestilling.

Bruk alternativ plassering på ”Send ordre”-knappen
Dette valget styrer plasseringen av ”Send ordre” knappen.
Bildet til venstre viser standard plassering, og bildet til høyre viser alternativ plassering.

Vis “Gå til kategori” knapp i handlekurven
Dette valget styrer om det skal vises en knapp for å gå tilbake til kategori (steg 1), eller ikke.

Godkjennere hentes kun fra bestillers avdeling
Dette valget styrer om godkjernner kun skal hentes fra brukerens avdeling, eller om godkjennere skal hentes fra hele firmaet. En ”godkjenner” er en bruker som har rettigheten ”Godkjenner”.

Standard er at godkjenner kun hentens fra brukerens avdeling.

Vis avdelingsnavn i ”min profil”
Dette valget styrer om avdelingsnavnet skal vises eller ikke i min profil

Handlekurvfunksjonalitet er skrudd av
Dette valget styrer om handlekurven skal vises i menylinjen eller ikke. Hvis dette valget er skrudd på er det ikke mulig å gjenomføre en bestilling.

Krev ’jeg har lest korrektur’ for å bestille
Dette valget styrer om det skal kreves at bruker må ha lest korrektur før det er mulig å gjennomføre en bestilling.

Vis kun knappen for ”gå direkte til handlekurven”
Dette valget styrer om det kun er knappen ”gå direkte til handlekurven” som skal vises eller ikke.

Vis kun knappen for ”legg i handlekurven (fortsett å handle)”
Dette valget styrer om det kun er knappen ”legg i handlekurven (fortsett å handle)” som skal vises eller ikke.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment