For at prisen skal beregnes ut i fra hvilke produkter som velges på det sammensatte malproduktet, må prisene registreres på de forskjellige malproduktene og spesialproduktene som er koblet mot det sammensatte malproduktet. Når det er registret en pris på de forskjellige malproduktene og spesialproduktene det sammensatte malproduktet er koblet mot vil prisberegningen bli basert på det faktiske innholdet kunden har valgt for sitt produkt.

Det er mulig å registrere pris i alle ledd for det sammensatte malproduket. Dvs. på det sammensatte malproduktet, malbaserte produkt og spesialprodukt. Denne pris beregningen vil gi en korektpris i forhold til valgt innhold også legge til en pris pr antall av det sammensatte malproduktet.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment