Endringer i css- og html filer gjøres med egnet editor.

CSS
Et skin inneholder custom.css, default.css og media.css. Default.css og media.css skal ikke endres. Alle endringer skal gjøres i custom.css/customR.css, endringene som legges inn i denne filen overstyrer de instillingene som er i default.css og media.css. Default.css og media.css oppdateres hver gang Impleo Web oppdateres, og eventuelle endringer som er gjort i disse filene vil da bli overskrevet. For Non-responsive versjon skal custom.css brukes og dersom man bruker responsive skal customR.css for å overstyre default css-innstillinger.

HTML
Et skin inneholder html filene footer.html og front.html i hver språkmappe. Disse filene er språkspesifikke og tekstendringer som gjøres i disse filene bør derfor være på riktig språk. Filene skal alltid være med i skinnet for å gi riktig resultat. Filnavnene må bevares slik de er.

Global CSS
Det er mulig å lagre en global.css/globalR.css fil i det globale filarkivet. Dette gjør det mulig å ha stiler i et skin som gjelder alle kunder uten å måtte registrere de i custom.css/globalR.css hver gang. Hvis man har en global CSS fil skal man passe på at de endringene som gjøres i global.css/globalR.css ikke overstyres av custom.cssR.css.

Stilarter for <body>
<body> tagen har egene klasser på de forskjellige sidene i Impleo Web, og på denne måten er det mulig å ha forskjellig utsende på f.eks Velg kategori (category.aspx) og tilpass (customize.aspx) sidene.

Side Filnavn CSS klasse
Min profil profile.aspx profile
Velg kategori category.aspx category
Velg product product.aspx product
Tilpass customize.aspx customize
Handlevogn cart.aspx cart

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment