Impleo web er et rettighetsbasert system, og rettighetene gis på brukernivå. Det er derfor ikke mulig å bruke systemet uten at en bruker logger seg på systemet. Brukeren som logger seg på systemet vil da få se de forskjellige produktene som den brukeren har tilgang til.

Det er mulig å sende med bruker opplysningene i url’en/linken som brukes for å aksessere systemet. På denne måten er det mulig å bruke Impleo Web som en ”alminnelig” nettbutikk. Måten dette gjøres på forklares i et eget kapittel.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment