For å få muligheten til å legge til et produkt må det først opprettes en kategori, eller velges en kategori
som produktet skal opprettes under.

Kobling mellom produkt og kunde
I Impleo Web treger man ikke å tenke at et produkt bare skal være tilgjengelig for en kunde. Koblingen mellom produkt og kunde gjøres på produktet hvor man gir en eller flere kunder tilgang til produktet. Tilgangen til et produkt kan gis på firma-, avdelings-, gruppe-, og/eller brukernivå.

Malprodukt, Spesialprodukt eller Sammensatt produkt
Impleo Web har tre forskjellige produkttyper, Malprodukt, Spesialprodukt og Sammensattprodukt.

Malprodukt
Et malprodukt er et produkt som har en mal som en bakgrunnsfil for produktet. Produktet kan være enkelt- eller flersidig. Et malprodukt kan inneholde variabler som brukeren må fylle ut før produktet bestilles.

Spesialprodukt
Et spesialprodukt er et produkt hvor brukeren kan laste opp sine egene filer. Filentypene som kan lastes opp er bilde-, pdf- og office filer. For at systemet skal kunne håndtere office filer må tilleggsmodulen Impleo OfficeConverter være installert.

Sammensatt produkt
Et sammen satt produkt er et produkt som er satt sammen av malprodukter og/eller spesialprodukter.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment