Tillgangsrettigheter gis på firma-, gruppe-, avdeings- og/eller bruker nivå. Et produkt kan være koblet opp mot flere firmaer, grupper, avdelinger og brukere samtidig. På denne måten er det mulig at brukere i samme firma ikke har tilgang til de samme produktene. En markedsavdeling kan f.eks. ha tilgang på flere produkter enn en vanlig ansatt hos en kunde.Gi firma tilgang
Felt for registrering av hvilket firma som skal ha tilgang til produktet. Søk opp ønsket firma i ”Søk firma” søkefeltet, velg firmaet og klikk på ”Legg til” knappen under søkefeltet. Det er ikke nødvendig å lagre etter at et firma er gitt tilgang.

Gi gruppe tilgang
Felt for registrering av hvilken gruppe som skal ha tilgang til produktet. Søk opp ønsket gruppe i ”Søk gruppe” søkefeltet, velg firmaet og klikk på ”Legg til” knappen under søkefeltet. Det er ikke nødvendig å lagre etter at en gruppe er gitt tilgang.

Gi avdeling tilgang
Felt for registrering av hvilken avdeling som skal ha tilgang til produktet. Søk opp ønsket avdeling i ”Søk avdeling” søkefeltet, velg avdelingen og klikk på ”Legg til” knappen under søkefeltet. Det er ikke nødvendig å lagre etter at en avdeling er gitt tilgang.

Gi bruker tilgang
Felt for registrering av hvilken bruker som skal ha tilgang til produktet. Søk opp ønsket bruker i ”Søk bruker” søkefeltet, velg bruker og klikk på ”Legg til” knappen under søkefeltet. Det er ikke nødvendig å lagre etter at en bruker er gitt tilgang.

Firmaer med tilgang
Viser en liste over de firmaene som har tilgang til produktet.

Grupper med tilgang
Viser en liste over de gruppene som har tilgang til produktet.

Avdelinger med tilgang
Viser en liste over de avdelingene som har tilgang til produktet.

Brukere med tilgang
Viser en liste over de brukerene som har tilgang til produktet.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment