Prisbetingelser handlekurv
Teksten som registreres i dette feltet overstyrer den globale prisbetingelsesteksten. Er det valgt at priser skal vises uten moms, vies teksten ”Alle priser er ekskl. mva.” som standard. Er det valgt å vise priser inklusive moms er det ingen standard prisbetingelsestekst.

Ordre-/oppstartsgebyr
Her registreres ordre-/oppstatsgebyr. Dette gebyret kommer i tillegg til oppstartsgebyr som er registrert på produkt.

Max handling-gebyr
Her registreres maks handeling gebyr for kunden. Når handling gebyrene på de forskjelligeproduktene adderes vil summen ikke overskride det som er registrert som maks handling gebry.

Rabatt
Her registreres rabatt i prosent. Rabatten vil gjelde på alle priser i systemet inkludert ordre-, oppstartsgebyr og frakt.

Vis ordregebyr i handlekurven.
Dette valget styrer om ordregebyret skal spesifiseres og være synlig i handlekurven. Når det velges å vise ordregebyr i handlekurven vises også feltene for beskrivelse av ordregebyr og egendefinert tekst for handling-gebyr.

Beskrivelse av ordregebyr
Her registreres teksten som skal beksrive ordregebyret i handlekurven.

*Egendefinert tekst for “handling-gebyr”
Her registreres teksten som skal beskrive handling-gebyret i handekurven.

Vis priser inkl. mva.
Dette valget gjør at priser vises inklusive moms.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment