Prisbetingelser handlekurv
Teksten som registreres i dette feltet overstyrer den globale prisbetingelsesteksten. Er det valgt at priser skal vises uten moms, vies teksten ”Alle priser er ekskl. mva.” som standard. Er det valgt å vise priser inklusive moms er det ingen standard prisbetingelsestekst.

Ordre-/oppstartsgebyr
Her registreres ordre-/oppstatsgebyr. Dette gebyret kommer i tillegg til oppstartsgebyr som er registrert på produkt.

Max handling-gebyr
Her registreres maks handeling gebyr for kunden. Når handling gebyrene på de forskjelligeproduktene adderes vil summen ikke overskride det som er registrert som maks handling gebry.

Rabatt
Her registreres rabatt i prosent. Rabatten vil gjelde på alle priser i systemet inkludert ordre-, oppstartsgebyr og frakt.

Vis ordregebyr i handlekurven.
Dette valget styrer om ordregebyret skal spesifiseres og være synlig i handlekurven. Når det velges å vise ordregebyr i handlekurven vises også feltene for beskrivelse av ordregebyr og egendefinert tekst for handling-gebyr.

Beskrivelse av ordregebyr
Her registreres teksten som skal beksrive ordregebyret i handlekurven.

*Egendefinert tekst for “handling-gebyr”
Her registreres teksten som skal beskrive handling-gebyret i handekurven.

Vis priser inkl. mva.
Dette valget gjør at priser vises inklusive moms.

Tilbakemelding

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.

Legg inn din tilbakemelding på dette emnet

Vennligst ikke bruk dette for spørsmål om støtte.
For kundesupport, vennligst kontakt oss her.

Post kommentar