Hjelpetekst Felt for registrering av hjelpetekst for kategorien. Hjelpetekst feltet er et friteskt felt og kan inneholde alle tegn. Hjelpeteksten er ment som en ekstra forklarende tekst for bruker når produktene i kategorien vises for bruker. Brukeren vil se hjelpeteksten i et blått felt under kategorinavnet.

Skjul/fjern priser
Valg som styrer om prisene på produktene i kategorien skal vises eller ikke. Prisene på produktene i en kategori med dette valget skrudd på vil ikke slettes, de vil bare ikke vises for brukeren.

Type produktvisning
Felt for registrering av katekoriens produkt visning. Impleo Web leveres med tre forskjellige produktvisnings alternativer:

  • Vanlig standardvisning
  • Webshopvisning
  • Kompakt / downloadvisning
  • Webshopvisning
  • Webshop-/multibyvisning

Klikk her for å se de forskjellige typene produktvisning

Illustrasjon/bilde for kategori
Visning av kategoriens illustrasjonsbilde. Illustrasjonsbildet kan være i formatene png, eller jpg. Størrelsen på illustrasjonsbildet kan være 250 × 150 pixler. Størrelsen på illustrasjons bildet gjelder for produktvisningstypen ”Vanlig standardvisning”, ved andre produktvisningstyper skaleres illustrasjonsbildet automatisk.

Last opp ny illustrasjon
Felt for opplasting av nytt illustrasjonsbilde for kategorien.

Illustrasjonsbilde for kategori (stor)
Visning av kategoirens store illustrasjonsbilde. Stort illustrasjonsbilde vises når brukeren tar musepekeren over det normale illustrasjonsbildet. Illustrasjonsbildet kan være i formatene png, eller jpg. Det er ingen begrensninger i størrelsen for et stort illustrasjonsbilde.

Last opp ny illustrasjon
Felt for opplasting av stort illustrasjonsbilde.

Nyhetstekst / fritekst
Felt for registrering av nyhetstekst /fritekst for kategorien. Teksten kan formateres ved bruk av html og stiles med css. Teksten kan brukes til å presentere nyhetstekst eller annen informasjon til brukeren. Nyhetsteksten vises for brukeren i et hvit felt under kategorinavnet.

Footertekst / fritekst
Felt for registrering av footertekst /fritekst for kategorien. Teksten kan formateres ved bruk av html og stiles med css.

Tilbakemelding

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.

Legg inn din tilbakemelding på dette emnet

Vennligst ikke bruk dette for spørsmål om støtte.
For kundesupport, vennligst kontakt oss her.

Post kommentar