Arbeidsflyt / Produksjon seksjonen inneholder alle innstillingene og valgene for den arbeidsflyten et produkt skal ha og de produksjonsinnstillingene som skal være på et produkt.

Produksjonsansvarlig
Felt for registrering av produktets porduksjonsansvarlig. Produksjonsansvarlig velges fra nedtreksmenyen. Det er bare brukere med rettigheten ”Produksjonsansvarlig” som vises i nedtrekksmenyen.

Produksjonsvarsel
Felt for registrering av det produksjonsvarselet som skal brukes for produktet. Impleo Web leveres med tre ferdig definerte produksjonsvarsler, to for malprodukter og ett for spesialprodukt

  • Standard m/korrektur – Dette produksjonsvarselet inneholder både korrektur- og produksjonsfil. Brukes kun på matprodukter.
  • Standard u/korrektur – Dette produksjonsvarselet inneholder kun produksjonsfilen. Brukes kun på malprodukter.
  • Custom Product – Dette produksjonsvarselet skal brukes på spesialprodukt.

Det er mulig å lage flere produksjonsvarsler, hvordan det gjøres er beskrevet i kapittelet Produksjon.

Vis produsentnavn til bestiller
Valg som styrer om produsentnavn skal vises til bestiller.

Vis leveringsdager til bruker
Valg som styerer om antall leverinsdager skal vises til bruker.

Standard levering (ant dager)
Felg for registrering av standard antall leveringsdager for produktet.

Tillat ekspressproduksjon/levering
Valg om styrer om det skal være mulig å velge ekspressproduksjon/levering

“Ekspress” (ant. dager)
Felt for registrering av antal dager som trengs for å produsere/levere produktet som ekspress.

“Ekspress”- avgift
Felt for registrering av kostnad for ekspressproduksjon/levering.

Prinedt CatalogID (+ Impleo Prinect)
Ekstramodul

Arbeidsflyt
Felt for registrering av arbeidsflyt. Ønsket arbeidsflyt velges fra dropdown menyen.
Opprettelse og redigering av arbeidsflyt er beskrevet i kapittelet om arbeidsflyt.

Produksjonsbeskrivelse
Felt for registrering av intern produksjonsbeskrivelse. Produksjonsbeskrivelsen vises til brukere med produksjonsrolle produksjonsvarselet som sendes på e-post og i Backoffice.

Inkluder bestillinger av produkt i evt. fakturering
Valg som styrer om bestillinger av produktet skal tas med i fakturering.

Lag en samlet fil av produksjonsfilen
Valg som styrer om filene som lastes opp til produktet skal slåes sammen til en produksjonsfil.

*Aktiver “vis som Impleo Flippage” (+ Impleo FlipPage)
Valg som styrer om produktet skal kunne vises i Impleo FlipPage.
Impleo FlipPage er en tilleggsmodul.

Bevar formsfelter i pdf
Valg som styrer om “Form” felter i opplastet pdf skal bevares.

Legg på blank side hvis ujevnt antall sider i opplastet fil
Valg som styrer om det skal legges til en blank side hvis opplastet fil har et sideantall som er et oddetall.

Detekter farge- og sorthvittsider
Valg som styrer om det skal detekteres farge- og sorthvit sider i opplastet pdf fil. Detektering av antall farge- og sorthvitsider kan brukes av produktvalg for produktet. Brukes det produktvalg som har forskjellig pris for farge- og sorthvitsider, må dette valget skrues på for at prisberegningen skal bli riktig.

Detekter fysiske dimensjoner/størrelse
Valg som styrer om den fysiske størrelsen på en opplastet fil skal detekteres. Detektering av størrelse kan brukes i prisberegningen for produktvalg.

Autostart arbeidsflyt
Valg som styrer om arbeidsflyten for produktet skal startes automatisk når en bestilling av produktet er gjennomført.

Serverbasert workflow
Valg om styrer om produktet har serverbasert workflow.

Innholdsantall
Felt for registrering av innholdsantall. Innholdsantallet er standardverdier for antallet, f.eks. sider, for produktet før det eventuelt lastes opp en produksjonfil. 1 er standard, dette er faktoren for antallet innhold for produktet, oftest antall sider, og kan bli brukt for å kalkulere den totale prisen for produktet.

Innholdsantall eksakt
Felt for registrering av eksakt innholdsantall. Antallet sider for produktet må være eksakt likt dette tallet. Registreres det et eksakt innholdsantall vil dette overstyre kravet om “delelig på”. Standardverdien 0 betyr at det ikke er noe krav til sideantallet i opplastet fil.

Innholdsantall delelig på
Felt for registrering av faktoren som antall sider skal kunne divideres med.

Innholdsantall minimum
Felt for registrering av minimuskravet til antall sider i opplastet fil/filer.

Innholdsantall maks
Felt for registrering av maksimumskravet til antall sider i opplastet fil/filer.

Antallsbeskrivelse
Felt for registrering av enhetsbeskrivelse for antall eksemplarer brukeren bestiller, eks. esker, kasser, kort osv.

Standard antall Felt for registrering av standardantallet for produktet. Standardverdien er 0.

Vekt (gram)
Felt for spesifisering av den fysiske vekten for produktet. Denne vekten kommer i tillegg til vekten på de forskjellige produksjonsvalgene.

Minimumsantall
Felt for registrering av minimumsantallet for bestilte eksemplarer av produktet.

Maksimumsantall
Felt for registrering av maksimumsantallet for bestilte eksemplarer av produktet.

Intervall
Felt for registrering av intervallen antall eksemplarerer skal øke med. Eks. velges det her 5 vil det kun være mulig å bestille 5, 10, 15, 20, 25 eksemplarer osv.

Legg til bestillingsintervall
Felt for å koble de bestillingsintervallene som er tilgjengelig for produktet. Velg ønsket bestillingsantall i dropdown menyen og klikk på “Legg til”. Bestillingesintervallene som velges her overstyrer eventuelt registrert verdi i “Intervall”. Bestillingsintervaller er globale variabler for løsningen, hvordan disse opprettes er beskrevet i kapittelet om Bestillingsintervaller.

Gjeldende bestillings-/produksjonsintervall
Dette er en liste over de bestilingsintervallene som er tilgjengelig for produktet. For å slette et bestillingsintervall må det klikkes på slett ikonet til høyre for bestillingsintervallet.

Tilbakemelding

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.

Legg inn din tilbakemelding på dette emnet

Vennligst ikke bruk dette for spørsmål om støtte.
For kundesupport, vennligst kontakt oss her.

Post kommentar