Firma, avdeling og brukere
I Impleo Web er kundeopplysningene delt opp i tre nivåer, firma, avdeling og bruker. Nivåene må eksistere i den rekkefølgen. Det er ikke mulig å opprette en avdeling før det er opprettet et firma. Det er heller ikke mulig å opprette en bruker før det er opprettet en avdeling som er koblet mot et firma.

Det er ikke mulig å opprette flere brukere med samme brukernavn.

Det er mulig å importere firma-, avdeling- og brukeropplysninger. Dette forklares i et eget kapittel.

Tillgangsrettigheter
Produkter definert i løsningen er inndelt etter kategorier. Tilgang til en kategori styres på firmanivå. Tilgang til et produkt kan tildeles et firma, en avdeleing eller enkeltbrukere. En bruker som tilhører et firma som er gitt tilgang til en kategori, men ikke har noe tilgang til produkter under denne kategorien, vil ikke se kategorien.

Adresseinformasjon
Det er adresser knyttet opp til både firma, avdeling og bruker. Et firma har faktura-, post- og besøks-/ leveringsadresse. En avdeling og bruker har post- og besøks-/leveringsadresse.

Kundetilpasninger
Det er en rekke valg for å tilpasse grensesnittet og valgene i løsningen. Dette er basert på firmatilhørighet og vil gjelde alle brukerne i et firma.

Tilbakemelding

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.

Legg inn din tilbakemelding på dette emnet

Vennligst ikke bruk dette for spørsmål om støtte.
For kundesupport, vennligst kontakt oss her.

Post kommentar