Dette dokumentet er ment for å kunne generere en ordreseddel for hele ordren med alle underliggende ordrelinjer. Det er fortsatt mulighet for å få med detaljer på ubegrenset antall varelinjer, men plassmessig vil jo dette kunne medføre problemer.
Produksjonsklienten sender data til Impleo Web for å generere det dynamiske dokumentet og følgende feltnavn er brukt:

Man står fritt til å velge/lage sitt eget design, og ordreseddelen kan også være på flere sider dersom man ønsker det.

Variabelnavn Forklaring
OrderID Ordrenummeret som er generert.
BarcodeOrderID Ordrenummeret som er generert, ment for de som ønsker ordrenummeret plassert i en strekkode.
TotPrice Totalprisen for hele ordren. Denne kan inneholde eventuelle oppstartsgebyrer og frakt.
TotPriceIncVat Totalprisen for hele ordren inklusive moms.
OrderCompany Bestillers firmanavn.
OrderContactPerson Bestillers navn / kontaktperson for ordren.
OrderContactEmail Bestillers e-post.
OrderContactPhone Bestillers telefon/mobil.
OrderContactEMailPhone Bestiller e-post og telefon – ferdig sammensatt adskilt med «/».
OrderDateTime Ordretidspunkt.
OrderReference Ordrens referanse.
ExtCustomerNo Eksternt kundenummer.
ExtOrderReference Ordrens evt ekstra referansefelt.
OrderComment Ordrekommentar – generell for ordren.
DeliveryMethod Leveransealternativ.
DeliveryLocation Leveringssted.
DeliveryCompanyname Levering firmanavn.
DeliveryContactPerson Levering kontaktperson.
DeliveryAdr1 Leveringsadresselinje 1
DeliveryAdr2 Leveringsadresselinje 2.
DeliveryPostCode Leveringsadressens postnr.
DeliveryPostPlace Leveringsadressens poststed.
DeliveryPostal Ferdig sammensatt postnr og postnr for leveringsadressen.
DeliveryRequestedDate Ønsket leveringsdato
DeliveryAddress Ferdig sammensatt leveringsadressefelt, adskilt med linjeskift.
InvoiceReference Ordrens fakturareferanse.
InvoiceAdr1 Fakturaadresselinje 1.
InvoiceAdr2 Fakturaadresselinje 2.
InvoicePostCode Fakturaadressens postnr
InvoicePostPlace Fakturaadressens poststed.
InvoicePostal Ferdig sammensatt postnr og postnr for fakturaadressen.
InvoiceAddress Ferdig sammensatt fakturaadresseefelt, adskilt med linjeskift.
Producer Fult navn på produksjonsansvarlig.
ProducerEmail E-postadresse til produksjonsansvarlig.
ProducerDeliveryAdr1 Adresselinje 1 til produksjonsavdeling. Adressen hentes fra leveringsadresse informasjonen registrert på produksjonsbrukeren.
ProducerDeliveryAdr2 Adresselinje 2 til produksjonsavdeling.
ProducerDeliveryPostCode Postnummer til produksjonsavdeling.
ProducerDeliveryPostPlace Poststed til produksjonsavdeling.
ItemNoX Varenummer for produktet på denne ordrelinje X
ProductX Produktnavn for ordrelinje X, X = varelinjenummeret.
IdentX Ordreidentifikasjon for ordrelinje X, dynamisk definert av data i produktet.
ProdinfoX Produksjonsbeskrivelse for ordrelinje X – hentes fra produktets definisjon, X = varelinjenummeret.
ProdSpecX Produksjonsvalg – gjelder kun for spesialprodukter og hentes fra produktvalgene for bestillingen, X = varelinjenummeret.
PageCountX Sideantall for ordrelinje X, X = varelinjenummeret.
PageWidthX /alt. PWX Fysiske dimensjon – bredde
PageHeightX /alt. PHX Fysiske dimensjon – høyde
QuantityX Antall bestilt for ordrelinje X, X = varelinjenummeret.
PriceX Pris for ordrelinje X, X = varelinjenummeret.
WeightX /alt. WX I gram som defaultverdi. Gjelder kun malbaserte produkter
TotWeight Total vekt for ordren
“InternalComment” and “InternalComment#” Internal order comments
OrderCompanyOrgNo Henter inn bestillers org.nr.
TotalVat Totalt MVA-beløp

Tilbakemelding

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.

Legg inn din tilbakemelding på dette emnet

Vennligst ikke bruk dette for spørsmål om støtte.
For kundesupport, vennligst kontakt oss her.

Post kommentar