KategoriID
Felt for registrering av kategoriens ID. Feltet fylles automatisk ut at Impleo Webnene inneholder instillinger og valg for kategorien.

Kategorinavn
Felt for registrering av kategoriens navn. Kategoriens navn kan inneholde alle tegn, og lengden på navnet kan være 50 tegn langt. Kategorinavnet er det eneste feltet som må fylles ut for å opprette en kategori.

Alias
Felt for registrering av et alias for kategorien. Informa-sjonen som registreres i ”Alias” feltet gjør det lettere for System Administrator og ha en oversikt over kategoriene. Feltets informasjon vises i parentes etter kategorinavnet i søkefeltet for kategori.
Informasjonen i dette feltet er kun synlig for brukere med rettigheten “System Administrator”.

Språkspesifkke kategorinavn
Felt for registrering av språkspesifikke kategorinavn. Hvis det er registrert kategorinavn i dette feltet vil det overstyre det som er registrert i feltet “Kategorinavn”. Kategorinavnet vil velges ut i fra hvilket språk brukeren har valgt i “Min Profil”.

De språkspesifikke kategorinavnene registreres på følgende måte:
$$[språk kode1]$$[Kategorinavn]
$$[språk kode2]$$[Kategorinavn]
$$[språk kode3]$$[Kategorinavn]
Osv.

Kode Språk
$$da_dk$$ Dansk
$$de_de$$ Tysk
$$en_gb$$ Engelsk, britisk
$$en_us$$ Engelsk, amerikansk
$$fi_fi$$ Finsk
$$nb_no$$ Norsk
$$pl_pl$$ Polsk
$$sv_se$$ Svensk

Sorteringspri
Felt for registrering av kategoriens sorteringsprioritet. Standard verdi på dette feltet er 99.
Sorteringspri brukes for å sortere visningen av kategorier for en bruker. Kategoriene sorteres ført etter verdien registrert i feltet ”Sorteringspri”, kategorier som har lik sorteringsprioritet sorteres alfabetisk.
Sorteringsprioriteten vises for systemadministratorer når de er innlogget i løsningen. Sorteringsprioriteten vises foran kategorinavnet.

Kategoribeskrivelse
Felt for registreing av en beskrivelse av kategorien.
Kategoribeskrivelse brukes for å gi en beskrivelse av kategoriens innhold. Kategoribeskrivelse vises for kunden og beskrivelsen er ment for å gi kunden mer informasjon om innholdet i kategorien.
Kategoribeskrivelse kan inneholde alle tegn, beskrivelsen kan være på 1000 tegn. Feltet støtter også html koder.

I dette feltet har man også muligheten til å legge inn koder for språkspesifikk kategoribeskrivelse.
De språkspesifikke kategoribeskrivelsene registreres på følgende måte:
$$[språk kode1]$$[Kategoribeskrivelse]
$$[språk kode2]$$[Kategoribeskrivelse]
$$[språk kode3]$$[Kategoribeskrivelse]
Osv.

Kode Språk
$$da_dk$$ Dansk
$$de_de$$ Tysk
$$en_gb$$ Engelsk, britisk
$$en_us$$ Engelsk, amerikansk
$$fi_fi$$ Finsk
$$nb_no$$ Norsk
$$pl_pl$$ Polsk
$$sv_se$$ Svensk

Reversert sortering
Felt som styrer om sorteringen skal være synkende i stedet for stigende. Stigende sortering er standard.

Tilgang til restrerende kagegori instillinger
For å få tilgang til de restrerende instillingsvalgene for kategorien må det klikkes på lagre, slik at kategorien blir opprettet.

Tilbakemelding

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.

Legg inn din tilbakemelding på dette emnet

Vennligst ikke bruk dette for spørsmål om støtte.
For kundesupport, vennligst kontakt oss her.

Post kommentar