Et malprodukt er et produkt som har en mal som en bakgrunnsfil for produktet. Produktet kan være enkelt eller flersidig. Et malprodukt kan inneholde variabler som brukeren må fylle ut før produktet bestilles.

Oppbygging av malfiler
Impleo Web trenger tre forskjellige pdf-filer for å opprette et malprodukt. Filene som trengs for å opprette et malprodukt er en korrekturfil, en produksjonsfil og en variabelfil. Korrektur- og produksjonsfil inneholder alle de statiske elementene for produktet. Korrekturfilen brukes til korrekturlesing og visning på skjerm i ”Live preview” området, filen skal være lav oppløst og uten bleed og skjæremerker.

Produksjonsfilen brukes i produkusjon og skal være høyoppløst og inneholde bleed og skjæremerker hvis dette trengs.

Filene kan lages i omtrent alle program som kan opprette pdf-filer, men det anbefales ikke å generere filer fra Adobe Photoshop.

I malfilen som lages opprettes det to lag, et lag som kalles statisk og et som kalles variabler. I laget ”statisk” legges alle elementer som er statiske, og som ikke skal endres. I laget ”variabler” lages alle variablene produktet skal inneholde. Bildet til høyre er hentet fra InDesign.

Det variable laget kan inneholde, tekstvariabler, bildevariabler og/eller QRkodevariabler.

Tilbakemelding

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.

Legg inn din tilbakemelding på dette emnet

Vennligst ikke bruk dette for spørsmål om støtte.
For kundesupport, vennligst kontakt oss her.

Post kommentar