For å flytte en brukers firma-/avdelings-/gruppetilhørighet velges først firma i ”Firma” nedtreksmenyen. Når firma er valgt vil ”Avdeling” nedtreksmenyen inneholde avdelingene i det valgte firmaet. Velg den avdelingen brukeren skal flyttes til. Når ny avdeling er valgt, vises knappen ”Utfør endring” klikk på denne knappen for å flytte brukeren til ny avdeling.

Tilgangsrettigheter gitt direkte til brukeren følger brukeren videre. Tilgangsrettigheter arvet fra firma eller avdeling vil nå arves fra nytt firma eller ny avdeling.

Tilbakemelding

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.

Legg inn din tilbakemelding på dette emnet

Vennligst ikke bruk dette for spørsmål om støtte.
For kundesupport, vennligst kontakt oss her.

Post kommentar