Med dynamiske variabler har du mulighet til å hente dynamisk informasjon inn i malene du lager.

Følgende dynamiske variabler er definert opp

$br$ = BREAK
$date_now$ = dato (kortversion)
$time_now$ = kl.slett (kortversion)
$month$ = måned (nummer)
$day$ = dag (nummer)
$hour$ = time
$minute$ = minutt
$second$ = sekund
$ticks$ = “ticks = The value of this property represents the number of 100-nanosecond intervals that have elapsed since 12:00:00 midnight, January 1, 0001 (0:00:00 UTC on January 1, 0001, in the Gregorian calendar)”
$companyname$ = firmanavn
$departmentname$ = afdelingsnavn
$username$ = brugernavn
$fullname$ = fullt navn
$firstname$ = fornavn
$lastname$ = efternavn
$title$ = titel
$titlealt$ = titel 2 (alternativ titel)

Tilbakemelding

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.

Legg inn din tilbakemelding på dette emnet

Vennligst ikke bruk dette for spørsmål om støtte.
For kundesupport, vennligst kontakt oss her.

Post kommentar