Skjul produktet
Felt som styrer om produktet skal være synlig for bruker eller ikke.

Skjul produktet fra søk
Felt som styrer om produktet skal være mulig å søke etter eller ikke.

Deaktiver “krev les korrektur”
Valg som styrer om “krev les korrektur” skal deaktiveres.

Deaktiver eventuell krav til godkjenning
Valg som styrer om eventuelle krav til godkjenning skal deaktiveres.

Bruk thumbnail på produktet som korrekturbilde før opplastet fil
Valg som styrer om produktets thumbnail bilde skal brukes som korrekturbilde/preview før det er lastet opp en fil til produktet.

Vis produktet kun som relatert produkt
Valg som styrer om produktet kun skal vises som et relatert produkt til et annet produkt.

Ekskluder fra kategoriaministrasjon
Valg som styrer om produktet skal ekskluderes fra kategoriadministrasjon. Dette gjelder bare for de brukere som er kategoriadminstrator. Produktet vil alltid være synlig for system administratorer.

Vis ønsket korrekturdato
Valg som styrer om valg for registrering av ønsket korrekturdato skal vises.

Vis felt for jobbtittel
Valg som syter om felt for jobtittel skal vises.

Utvid/vis alltid hjelpeteksten
Valg som styrer om hjelpeteksten alltid skal utvides og vises.

Krev filer for jobben før bestilling
Valg som styrer om det skal kreves en opplastet fil før det er mulig å legge produktet i handelkurven.

Lag en samlet fil av korrekturfilen
Valg som styrer om det skal lages en samlet pdf fil av alle opplastede dokumenter når produktet bestilles.

*Preview-delen står “fast” (gjelder responsive-engine : botstrap affix)
Valg som styrer om preview-delen i produktet blir stående på samme sted når det scrolles på produktet.

Bruk alternativ motor for generering av thumbnails
Valg som styrer om det skal brukes alternativ motor for generering av preview. Denne “pdf motoren” er raskere enn standard motoren, men det garanteres ikke at fargene er helt riktige når denne motoren brukes.

Tillat nedlasting av filer fra eksterne nettadresser
Valg som styrer om det skal tillates å kunne laste ned filer fra eksterne nettadresser.

Skjul mulighet for opplasting av filer
Valg som styrer om muligheten for opplasting av filer skal skules. Dette brukes f.eks. for produkter som er en forespørsel om en tjeneste.

Tillat bestiller å redigere antall sider
Valg som styrer om bestiller skal få lov til å redigere antall detektere sider i opplastede dokumenter.

Tillat bestiller å redigere fysisk størrelse
Valg som styrer om bestiller skal få lov til å redigere detektert størrelse på opplastet dokument.

Begrens til låste proporsjoner ved endringer
Valg som styrer om proporsjoner skal være låst til orighnalproporsjoner ved endringer.

La bestiller endre rekkefølge og innhold i opplastede filer
Valg som styrer om bruker skal ha mulighet til å endre rekkefølgen og innhold i filer etter at de er opplastet til Imipleo Web.

Fjern/skjul fritekstfelt for jobb-beskrivelse
Valg som styrer om fritekstfeltet for jobb-beskrivelse skal være synlig.

Hindre gjenbruk av opplastede filer ved rebestilling
Valg som styrer om det skal hindres at tidligere opplastede filer skal gjenbrukes ved rebestilling av produktet.

Ikke tillat endring av filer ved rebestilling
Valg som styrer om det skal være mulig å endre filer ved rebestilling av produktet.

Ikke tillat interaktiv endring av filer
Valg som styrer om det skal være mulig å interaktivt endre filer ved rebestilling av produktet.

Maks ant. filer
Felt som styrer maks antall filer som lastes opp til produktet. Feltet må være større enn 1.

Aksepterte filformater
Felt som styrer hvilke filformater som tillates opplastet til produktet. De forskjellige filtypene skilles med komma. Eks “pdf, tiff”
Hvis det ikke registreres noe i feltet er “alle” filtyper tillatt.

Ledetekst for innholdsantall
Felt for registrering av ledetekst for innholdsantall.

Egendefinert ledetekst for jobbspesifikasjon/beskrivelse
Felt for registrering av egendefinert ledetekst for jobbspesifikasjon.

Hjelpetekst
Felt for registrering av produktets hjelpetekst. Hjelpetekst vises på tilpassnings siden for produktet. Hjelpeteksten er ment for å gi bruker en forklaring på hvordan produktet skal utfylles. Feltet aksepterer html koder.

Meldingstekst (for modalvindu) når produkt er lagt i handlekurven
Felt for registrering av tekst som skal vises i modalvindu når produktet er lagt i handlekurven. Teksten kan formateres ved bruk av html og stiles med css.

Illustrasjons/bilde for produkt (liten)
Felt som viser produktets illustrasjon eller produktbilde. Hvis det ikke lastes opp noen illustrasjon eller bilde vil standardillustrasjonen brukes.

Illustrasjon/bilde for produkt (stor)
Felt som viser produktets illustrasjon/bilde som vises ved ”mouse over” den lille illustrasjonen eller bildet, denne funksjonaliteten er bare tilgjengelig i “Webshop View”. Hvis det ikke lastes opp en stor illustrasjon vil det ikke vises ved ”mouse over”.

Ekstra produkt-/presentasjonsbilder
Felt for opplasting av liten flere produkt-/presentasjonsbilder. Opplasting gjøres ved å klikke på ”Last opp fil” knappen og velge filen som skal lastes opp eller ved å dra filen som skal lastes opp til ”Last opp fil”. Etter at et bilde er lastet opp kan det legges til en overskrift for bildet, filnavnet på bildet settes som standardoverskrift. Det må klikkes på lagringsknappen til høre for feltet for overskrift etter at endringer er utført.

Nyhetstekst / fritekst
Felt for registrering av nyhetstekst /fritekst for produktet. Teksten kan formateres ved bruk av html og stiles med css. Teksten kan brukes til å presentere nyhetstekst eller annen informasjon til brukeren. Nyhetsteksten vises for brukeren i et hvit felt under produktnavnet.

Det er mulig å legge til bilder i dette feltet. Det må lages en vanlig html kode for bildevisning for å vise et bilde. Bildene kan ligge i kundens-, avdelingens-, brukerens-, kategoriens, eller det globale filbibliotek.

Tilbakemelding

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.

Legg inn din tilbakemelding på dette emnet

Vennligst ikke bruk dette for spørsmål om støtte.
For kundesupport, vennligst kontakt oss her.

Post kommentar