Frimainstillinger inneholder forskjellige instillinger for firma.

FirmaID
FirmaID er firmaets id felt i Impleo Web. Feltet utfylles automatisk av systemet.

Firmanavn
Firmanavn er firmaets/kundens navn. Dette er det eneste feltet som er påkrevd for å opprette et nytt firma.

Alias
Alias brukes til å registrere flere opplysninger det kan søkes på for å finne igjen firmaet. Alias feltet er bare synlig på ”Admin” sidene, og vises ikke til brukere.

Er innvilget kredit
Dette valget styrer om kunden er invilget kredit eller ikke. Er denne avkrysningen fjernet er det ikke mulig å bestille, med mindre en tillegsmodul for betalingsløsning er aktivert.

Foretrekk evt. forhåndsbetalingsalternativer
Dette valget styrer om forhåndsbetalingsalternativer skal foretrekkes i handlekurven. Hvis dette velges vil forhåndsbetalingsalternativet være forhåndsvalgt i handlekurven.

Dette valget dukker opp etter at firma er lagret, og er bare tilgjengelig dersom en tilleggsmodul for betalingsløsning er aktivert.

Skul evt betalingsløsning
Dette valget styrer om valget for betalingsløsning, betaling med kort, skal sjules i handlekurven.

Dette valget dukker opp etter at firma er lagret, og er bare tilgjengelig dersom en tilleggsmodul for betalingsløsning er aktivert.

Eksternt klientnummer/dataset
Felt for registrering av eksternt klientnummer/dataset. Feltet brukes i forbindelse med backend integrasjoner. En backendintegrasjon må settes opp av systemleverandør.

Kundenr
Felt for registrering av kundenummer fra andre systemer. F.eks Visma, Navision o.l

Organisasjonsnummer
Felt for registrering av kundens organisasjonsnummer.

Webadresse
Felt for registrering av kundens nettadresse.

E-post
Felt for registrering av kundens felles e-post adresse, f.eks post@impleo.no

Telefon/Sentralbord
Felt for registrering av kundens sentralbordnummer.

Faks
Felt for å registrering av kundens faksnummer.

Ekstra data 1 – Ekstra data 2 – Ekstra data 3
Felt for registrering av ekstra data, feltene er ikke koblet mot noe spesielt i Impleo Web.

Kontaktperson i firma
Kundens faste kontaktperson. Denne nedtrekksmenyen er tom når et firma opprettes, det må opprettes brukere tilknyttet firmaet før denne listen inneholder noen navn.

Standard produksjonsansvarlig for firma
Et firma kan ha en standard produksjonsansvarlig som produserer alle jobbene for dette firmaet. Velges en standard produksjonsansvarlig for firma vil dette overstyre det valg av produksjonsansvarlig som er satt på produkt nivå.

Det er kun brukere med rettigheten ”produksjonsansvarlig” som vises i denne nedtrekksmenyen

Kunde-/prosjektansvarlig
Et firma kan ha en kunde-/prosjektansvarlig. Den brukeren som er oppført som kunde-/prosjektansvarlig vil få en e-post fra systemet hver gang kunden gjør en bestilling.

Det er kun brukere med rettigheten ”kundeansvarlig” som vises i denne nedtrekksmenyen.

Legg ved produksjonsfiler til kunde-/prosjektansvarlig
Valg som styrer om produksjonsfiler skal legges ved i e-poster som sendes til kunde-/prosjektansvarlig.

Tilbakemelding

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.

Legg inn din tilbakemelding på dette emnet

Vennligst ikke bruk dette for spørsmål om støtte.
For kundesupport, vennligst kontakt oss her.

Post kommentar