Det er mulig å laste opp flere typer filer til bilde variabler. Standard er det mulig å last opp jpg, jpeg, png og pdf filer. Andre filtyper kan tillates, men de må legges til av systemleverandør.

MetainfoID
ID felt for metainfo, feltet er ikke redigerbart og fylles ut av systemet.

Enhet
Måleenheten som plasseringens bredde, høyde, x- og y-posisjon oppgis i. Enheten kan være mm eller points.

Navn
Felt for registrering av feltets navn.

Dataflet/tilknyttet variabel
Felt for registrering av hvilken variabel som skal være koblet mot plasseringen. Nedtreksmenyen viser alle de variablene som er registrert i malproduktet, både skulte og ikke skjulte.

Hent fra side
Felt for registrering av hvilken side i det opplastede dokumentet verdien skal hentes fra.

Vis på produksjon
Valg som styrer om en plassering skal vises på produksjonsfilen eller ikke. Hvis dette valget ikke er valgt, vil innholdet i plasseringen kun vises på korrekturfilen.

Flytende posisjonering
Valg som styrer om en posisjonering skal være flytende eller fast. Plasseringen av variablene beregnes fra toppen av malproduktet.

Ved å velge at en posisjon skal være flytende vil man oppnå at variabler flyter etterhverandre ut i fra hvor mange linjer en vairiabel inneholder. Neste flytende variabel vil plassere seg i forhold til forrige variabel. På denne måten slipper man å ha tomme linjer i et malprodukt.

Når det er valgt at en plassering skal være flytende, vil posisjonens Y verdi få en annen betydning enn ved en fast plassering. For flytende posisjonering skal feltets Y posisjon inneholde avstanden opp til forrige plassering.

Lagre posisjon for vidre flyt
Valg som styer om en posisjons Y verdi skal lagres for vidre flyt i malprodktet. Flytende variabler vil bare flyte i forhold til variabler hvor posisjonen lagres for vidre flyt.

Horisontal justering
Felt for registrering av plasseringens horisontale justering.

Vertikal justering
Felt for registrering av plasseringens vertikale justering.

Posisjon X
Felt for registrering av plasseringens x-verdi. Impleoweb beregner plasseringer ut i fra top venstre på malproduktets produksjonsfil. Hvis en produksjonsfil inneholder bleed, skjæremerker o.l. må man ta hensyn til dette for plasseringes x-verdi.

Posisjon Y
Felt for registrering av plasseringens y-verdi. Impleoweb beregner plasseringer ut i fra top venstre på malproduktets produksjonsfil. Hvis en produksjonsfil inneholder bleed, skjæremerker o.l. må man ta hensyn til dette for plasseringes y-verdi.

Bredde
Felt for registrering av plasseringens bredde.

Høyde
Felt for registrering av plasseringens høyde.

Tilbakemelding

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.

Legg inn din tilbakemelding på dette emnet

Vennligst ikke bruk dette for spørsmål om støtte.
For kundesupport, vennligst kontakt oss her.

Post kommentar