Dette alternativet tar hensyn til sideantallet i produktet når prisen beregnes. Alle prisopplysninger legges inn i en excel fil som skal hete “price_customprod.xls/xlsx”. Filen lastes opp til kundens filbibliotek. Det er også mulig å ha en global prisliste, denne må legges inn i systemet av Impleo. Hvis det finnes en global prisliste og en lastet opp på en kunde så er det kundens prisliste som brukes.

Filen kan inneholde prisen på flere produksjons og produktvalg. Filen bygges opp ved å lage forskjellige arkfaner i excel som du kan navngi slik du ønsker, f.eks varenummer eller varenavn. De forskjellige arkfanene du lager skal inneholde en kolonne med “quantity” og en med “price”. Prisen som registreres i ”price” kolonnen skal alltid være prisen for ett eksemplar.

Koblingen mot disse prisene gjøres på “produskjons og produktvalg.

Etter å ha klikket på knappen “produktvalg” åpnes dette vinduet.
Dersom det ikke koblet noen produkttyper til spesialproduktet, er dette vinduet tomt.

Klikk på “Produkttyper” for å koble/definere produktvalgene du ønsker til spesialproduktet.
“Produkttyper” inneholder de forskjellige produktene. Eks. Produkttypen “Papir” inneholder de forskjellige
papirtypene dere trykker på (SRA3 – 300g, SRA3 160g osv)

For å legge til en ny “produkttype” kliker du på “+ Legg til produkttype”.

I feltet “Produkttypens navn” skriver du inn ønsket navn på produkttypen, eks. “Papirtype”. I feltet “Ledetekst” skriver du inn det som skal vises i for kunden, eks. “Papir”Etter å ha lagt til en “Produkttype” kan du legge til de forskjellige produktene.

Klikk på “+ Legg til produkt”

“Produktnavn (internt)” er det som vises i produksjonsklienten.

“Eksternt varenr” må være likt navnet på arkfanen i excel filen “price_customprod” som
inneholder prisene for dette produktet.

“Visningsnavn” er det som kunden ser når de velger dette papiret.

“Produktbeskrivelse” er en beskrivelse av produktet.

Det er viktig å merke seg at når man skal velge et visningsnavn så er det en fordel å tenke som en kunde. Kunden som skal bestille vet antageligvis ikke hva SRA3 – 160g bestrøket er.

For at prisen pr side i et hefte skal bli riktig må det også settes opp hvilken faktor som skal brukes ved beregning av prisen for et produkt. Dette gjøres på “Produktkoblinger”.

Ant
Her registreres faktoren som skal brukes for å beregne riktig pris i forhold til antall sider i
et opplastet dokument. Hvis det er lastet opp et hefte i størrelsen A4, og det printes på et SRA3 papir blir faktoren 0,25, da det er plass til fire A4 sider på et SRA3 ark når det printes tosidig.

Produkttype
Viser navnet på produkttypen.

Produktvalg
Viser navnet på produktetvalget.

Synlig
Avgjør om produktvalget skal være et synlig valg for brukeren eller ikke.

Valgt
Avgjør om produktvalgetvalget skal være valgt i dropdown menyen når kunden kommer inn på produktet.

Ant
Her registreres faktoren som skal brukes for å beregne riktig pris i forhold til antall sider i
et opplastet dokument. Hvis det er lastet opp et hefte i størrelsen A4, og det printes på et SRA3 papir blir faktoren 0,25, da det er plass til fire A4 sider på et SRA3 ark når det printes tosidig.

Fast ant
Valg som styrer om prisen skal beregnes ut i fra et fast antall og ikke sideantallet. Fast ant kan f.eks brukes hvis det skal legges til et fast antall timer til prisen på produktet.

Beregnes med totalt sideant.
Valg som styrer om prisen skal beregnes ut i fra antall sider i opplastet dokument.

Beregn med ant. fargesider.
Valg som styrer om prisen skal beregnes ut i fra antall fargesider i opplastet dokument.

Beregn med ant SortHvittsider
Valg som styrer om prisen skal beregnes ut i fra antall sort/hvitt sider i opplastet dokument.

Avhengig av produkt
Avgjør om valget skal være avhengig av et annet valg, i eksempelet så er det noen valg som er avhengig om det velges farge eller sorthvitt trykk.

Sideantall over
Verdi som styrer minste antall sider et spesialprodukt kan ha for at dette produktvalget skal være tilgjengelig. -1 er default verdi og produktvalget vil da ikke ha noen minimumsverdi.

Sideantall under
Verdi som styrer maks antall sider et spesialprodukt kan ha for at dette produktvalget skal være tilgjengelig. -1 er default verdi og produktvalget vil da ikke ha noen maksimumsverdi

Tilbakemelding

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.

Legg inn din tilbakemelding på dette emnet

Vennligst ikke bruk dette for spørsmål om støtte.
For kundesupport, vennligst kontakt oss her.

Post kommentar