forgotpass.html

Variabel Forklaring
$impleourl$ Variabel som inneholder løsningens url.
$date$ Variabel som inneholder dagens dato.
$username$ Variabel som inneholder brukernavn.
$password$ Variabel som inneholder passord.

globalfeedback.html

Variabel Forklaring
$impleourl$ Variabel som inneholder løsningens url.
$date$ Variabel som inneholder dagens dato.
$username$ Variabel som inneholder brukernavn.
$companyname$ Variabel som inneholder firmanavnet.
$feedbackpage$ Variabel som inneholder informasjon om hvilken side tilbakemeldingen ble sendt fra.
$contactperson$ Variabel som inneholder kontaktperson.
$contactemail$ Variabel som inneholder epostadressen til kontaktpersonen.
$message$ Variabel som inneholder tilbakemeldingen.

newuser.html

Variabel Forklaring
$impleourl$ Variabel som inneholder løsningens url.
$date$ Variabel som inneholder dagens dato.
$fullname$ Variabel som inneholder brukerens fulle navn.
$username$ Variabel som inneholder brukernavn.
$password$ Variabel som inneholder passordet.
$directloginurl$ Variabel som inneholder login url.

newuser-remind.html

Variabel Forklaring
$impleourl$ Variabel som inneholder løsningens url.
$date$ Variabel som inneholder dagens dato.
$fullname$ Variabel som inneholder brukerens fulle navn.
$username$ Variabel som inneholder brukernavn.
$password$ Variabel som inneholder passordet.
$directloginurl$ Variabel som inneholder login url.

notif_projmgr.html

Variabel Forklaring
$impleourl$ Variabel som inneholder løsningens url.
$orderdate$ Variabel som inneholder ordredato.
$fullname$ Variabal som inneholder brukerens fulle navn.
$companyname$ Variabel som inneholder firmanavn.
$orderno$ Variabel som inneholder ordrenummeret.
$orderlines$ Variabel som inneholder ordrelinjene.
$totalprice$ Variabel som inneholder totalpris for orderen.
$prod_url$ Variabel som inneholder url til produksjonsfiler.
$reflead$ Variabel som inneholder referansens ledetekst.
$orderref$ Variabel som inneholder ordrereferansen.
$ordercomment$ Variabel som inneholder ordrekommentar.
$contactperson$ Variabel som inneholder kontaktperson for orderen.
$contactphone$ Variabel som inneholder telefonnummer til kontakpersonen for odreren.
$contactemail$ Variabel som inneholder e-postadressen til kontaktpersonen for orderen.
$invoiceref$ Variabel som inneholder fakturareferansen.
$invoiceadr$ Variabel som inneholder fakturaadressen.
$companyextdata1$ Variabel som inneholder extdata fra firma.
$companyextdata2$ Variabel som inneholder extdata fra firma.
$companyextdata3$ Variabel som inneholder extdata fra firma.
$companyextdata4$ Variabel som inneholder extdata fra firma.
$departmentextdata1$ Variabel som inneholder extdata fra avdeling.
$departmentextdata2$ Variabel som inneholder extdata fra avdeling.
$departmentextdata3$ Variabel som inneholder extdata fra avdeling.
$departmentextdata4$ Variabel som inneholder extdata fra avdeling.

orderaproval.html

Variabel Forklaring
$impleourl$ Variabel som inneholder løsningens url.
$orderdate$ Variabel som inneholder ordredato.
$fullname$ Variabal som inneholder brukerens fulle navn.
$companyname$ Variabel som inneholder firmanavn.
$orderno$ Variabel som inneholder ordrenummeret.
$orderlines$ Variabel som inneholder ordrelinjene.
$totalprice$ Variabel som inneholder totalpris for orderen.
$reflead$ Variabel som inneholder referansens ledetekst.
$orderref$ Variabel som inneholder ordrereferansen.
$ordercomment$ Variabel som inneholder ordrekommentar.
$contactperson$ Variabel som inneholder kontaktperson for orderen.
$contactphone$ Variabel som inneholder telefonnummer til kontakpersonen for odreren.
$contactemail$ Variabel som inneholder e-postadressen til kontaktpersonen for orderen.
$deliverymethod$ Variabel som inneholder valgt frakt.
$deliveryadr$ Variabel som inneholder leveringsadressen.
$invoiceadr$ Variabel som inneholder fakturaadressen.

orderapproved.html

Variabel Forklaring
$impleourl$ Variabel som inneholder løsningens url.
$orderdate$ Variabel som inneholder ordredato.
$fullname$ Variabal som inneholder brukerens fulle navn.
$companyname$ Variabel som inneholder firmanavn.
$orderno$ Variabel som inneholder ordrenummeret.
$orderlines$ Variabel som inneholder ordrelinjene.
$totalprice$ Variabel som inneholder totalpris for orderen.
$reflead$ Variabel som inneholder referansens ledetekst.
$orderref$ Variabel som inneholder ordrereferansen.
$customrefs$ Variabel som inneholder utvidede referansefelt.
$ordercomment$ Variabel som inneholder ordrekommentar.
$contactperson$ Variabel som inneholder kontaktperson for orderen.
$contactphone$ Variabel som inneholder telefonnummer til kontakpersonen for odreren.
$contactemail$ Variabel som inneholder e-postadressen til kontaktpersonen for orderen.
$deliverydate$ Variabel som inneholder ønsket leveringsdato.
$deliverylocation$ Variabel som inneholder leveringssted.
$deliverymethod$ Variabel som inneholder valgt frakt.
$deliveryadr$ Variabel som inneholder leveringsadressen.
$paymentinfo$ Variabel som inneholder betalingsinformasjon.
$invoiceref$ Variabel som inneholder fakturareferansen.
$invoiceadr$ Variabel som inneholder fakturaadressen.
$approvalmessage$ Variabel som inneholder kommentar fra godkjenner.

orderconf.html

Variabel Forklaring
$impleourl$ Variabel som inneholder løsningens url.
$orderdate$ Variabel som inneholder ordredato.
$fullname$ Variabal som inneholder brukerens fulle navn.
$companyname$ Variabel som inneholder firmanavn.
$orderno$ Variabel som inneholder ordrenummeret.
$detailedorderlines$ Variabel som inneholder detaljerte ordrelinjer.
$totalprice$ Variabel som inneholder totalpris for orderen.
$preview_url$ Variabel som inneholder url til korrekturfil.
$reflead$ Variabel som inneholder referansens ledetekst.
$orderref$ Variabel som inneholder ordrereferansen.
$customrefs$ Variabel som inneholder utvidede referansefelt.
$ordercomment$ Variabel som inneholder ordrekommentar.
$contactperson$ Variabel som inneholder kontaktperson for orderen.
$contactphone$ Variabel som inneholder telefonnummer til kontakpersonen for odreren.
$contactemail$ Variabel som inneholder e-postadressen til kontaktpersonen for orderen.
$reqdeliverydate$ Variabel som inneholder ønsket leveringsdato.
$reqdeliverytime$ Variabel som inneholder ønsket leveringstidspunkt.
$deliverylocation$ Variabel som inneholder leveringssted.
$deliverymethod$ Variabel som inneholder valgt frakt.
$deliveryadr$ Variabel som inneholder leveringsadressen.
$paymentinfo$ Variabel som inneholder betalingsinformasjon.
$invoiceref$ Variabel som inneholder fakturareferansen.
$invoiceadr$ Variabel som inneholder fakturaadressen.
$companyextdata1$ Variabel som inneholder extdata1 fra firma.
$companyextdata2$ Variabel som inneholder extdata2 fra firma.
$companyextdata3$ Variabel som inneholder extdata3 fra firma.
$companyextdata4$ Variabel som inneholder extdata4 fra firma.
$departmentextdata1$ Variabel som inneholder extdata1 fra avdeling.
$departmentextdata2$ Variabel som inneholder extdata2 fra avdeling.
$departmentextdata3$ Variabel som inneholder extdata3 fra avdeling.
$departmentextdata4$ Variabel som inneholder extdata4 fra avdeling.

orderrejected.html

Variabel Forklaring
$impleourl$ Variabel som inneholder løsningens url.
$orderdate$ Variabel som inneholder ordredato.
$fullname$ Variabal som inneholder brukerens fulle navn.
$companyname$ Variabel som inneholder firmanavn.
$orderno$ Variabel som inneholder ordrenummeret.
$orderlines$ Variabel som inneholder ordrelinjene.
$totalprice$ Variabel som inneholder totalpris for orderen.
$reflead$ Variabel som inneholder referansens ledetekst.
$orderref$ Variabel som inneholder ordrereferansen.
$customrefs$ Variabel som inneholder utvidede referansefelt.
$ordercomment$ Variabel som inneholder ordrekommentar.
$contactperson$ Variabel som inneholder kontaktperson for orderen.
$contactphone$ Variabel som inneholder telefonnummer til kontakpersonen for odreren.
$contactemail$ Variabel som inneholder e-postadressen til kontaktpersonen for orderen.
$deliverydate$ Variabel som inneholder leveringsdato.
$deliverylocation$ Variabel som inneholder leveringssted.
$deliverymethod$ Variabel som inneholder valgt frakt.
$deliveryadr$ Variabel som inneholder leveringsadressen.
$paymentinfo$ Variabel som inneholder betalingsinformasjon.
$invoiceref$ Variabel som inneholder fakturareferansen.
$invoiceadr$ Variabel som inneholder fakturaadressen.
$approvalmessage$ Variabel som inneholder kommentar fra godkjenner.

prod_custom.html

Variabel Forklaring
$impleourl$ Variabel som inneholder løsningens url.
$orderdate$ Variabel som inneholder ordredato.
$fullname$ Variabal som inneholder brukerens fulle navn.
$companyname$ Variabel som inneholder firmanavn.
$orderno$ Variabel som inneholder ordrenummeret.
$product$ Variabel som innehnolder produktnavnet.
$extitemno$ Variabel som inneholder eksternt varenummer.
$quantity$ Variabel som inneholder antall.
$pagecount$ Variabel som inneholder sideantall.
$orderlines$ Variabel som inneholder ordrelinjene.
$reflead$ Variabel som inneholder referansens ledetekst.
$orderref$ Variabel som inneholder ordrereferansen.
$customrefs$ Variabel som inneholder utvidede referansefelt.
$ordercomment$ Variabel som inneholder ordrekommentar.
$contactperson$ Variabel som inneholder kontaktperson for orderen.
$contactphone$ Variabel som inneholder telefonnummer til kontakpersonen for odreren.
$contactemail$ Variabel som inneholder e-postadressen til kontaktpersonen for orderen.
$deliverydate$ Variabel som inneholder leveringsdato.
$deliverylocation$ Variabel som inneholder leveringssted.
$deliverymethod$ Variabel som inneholder valgt frakt.
$deliveryadr$ Variabel som inneholder leveringsadressen.
$invoiceref$ Variabel som inneholder fakturareferansen.
$invoiceadr$ Variabel som inneholder fakturaadressen.
$companyextdata1$ Variabel som inneholder extdata1 fra firma.
$companyextdata2$ Variabel som inneholder extdata2 fra firma.
$companyextdata3$ Variabel som inneholder extdata3 fra firma.
$companyextdata4$ Variabel som inneholder extdata4 fra firma.
$departmentextdata1$ Variabel som inneholder extdata1 fra avdeling.
$departmentextdata2$ Variabel som inneholder extdata2 fra avdeling.
$departmentextdata3$ Variabel som inneholder extdata3 fra avdeling.
$departmentextdata4$ Variabel som inneholder extdata4 fra avdeling.

prod_std.html

Variabel Forklaring
$impleourl$ Variabel som inneholder løsningens url.
$orderdate$ Variabel som inneholder ordredato.
$fullname$ Variabal som inneholder brukerens fulle navn.
$companyname$ Variabel som inneholder firmanavn.
$orderno$ Variabel som inneholder ordrenummeret.
$ident$ Variabel som inneholder ordreidentifikator.
$product$ Variabel som innehnolder produktnavnet.
$extitemno$ Variabel som inneholder eksternt varenummer.
$quantity$ Variabel som inneholder antall.
$pagecount$ Variabel som inneholder sideantall.
$productiondescription$ Variabel som inneholder produksjonsbeskrivelse.
$productionselections$ Variabel som inneholder produksjonsvalg.
$orderlinecomment$ Variabel som inneholder ordrelinjekommentar.
$preview_url$ Variabel som inneholder url til korrekturfil.
$prod_url$ Variabel som inneholder url til produksjonsfil.
$postprod_url$ Variabel som inneholder url til permanent link for Impleo Flip page.
$attachment_urls$ Variabel som inneholder url til vedlegg.
$reflead$ Variabel som inneholder referansens ledetekst.
$orderref$ Variabel som inneholder ordrereferansen.
$customref$ Variabel som inneholder kunderefferanse.
$ordercomment$ Variabel som inneholder ordrekommentar.
$contactperson$ Variabel som inneholder kontaktperson for orderen.
$contactphone$ Variabel som inneholder telefonnummer til kontakpersonen for odreren.
$contactemail$ Variabel som inneholder e-postadressen til kontaktpersonen for orderen.
$deliverydate$ Variabel som inneholder leveringsdato.
$deliverylocation$ Variabel som inneholder leveringssted.
$deliverymethod$ Variabel som inneholder valgt frakt.
$deliveryadr$ Variabel som inneholder leveringsadressen.
$invoiceref$ Variabel som inneholder fakturareferansen.
$invoiceadr$ Variabel som inneholder fakturaadressen.
$companyextdata1$ Variabel som inneholder extdata1 fra firma.
$companyextdata2$ Variabel som inneholder extdata2 fra firma.
$companyextdata3$ Variabel som inneholder extdata3 fra firma.
$companyextdata4$ Variabel som inneholder extdata4 fra firma.
$departmentextdata1$ Variabel som inneholder extdata1 fra avdeling.
$departmentextdata2$ Variabel som inneholder extdata2 fra avdeling.
$departmentextdata3$ Variabel som inneholder extdata3 fra avdeling.
$departmentextdata4$ Variabel som inneholder extdata4 fra avdeling.

reminduser.html

Variabel Forklaring
$impleourl$ Variabel som inneholder løsningens url.
$date$ Variabel som inneholder dagens dato.
$username$ Variabel som inneholder brukernavn.
$password$ Variabel som inneholder passord.
$directurl$ Variabael som inneholder url til løsningen.

resetpw.html

Variabel Forklaring
$impleourl$ Variabel som inneholder løsningens url.
$date$ Variabel som inneholder dagens dato.
$username$ Variabel som inneholder brukernavn.
$directurl$ Variabael som inneholder url til løsningen hvor bruker kan registrere nytt passord.

r_mergeprod.html

Variabel Forklaring
$impleourl$ Variabel som inneholder løsningens url.
$orderdate$ Variabel som inneholder ordredato.
$fullname$ Variabal som inneholder brukerens fulle navn.
$companyname$ Variabel som inneholder firmanavn.
$orderno$ Variabel som inneholder ordrenummeret.
$ident$ Variabel som inneholder ordreidentifikator.
$product$ Variabel som innehnolder produktnavnet.
$extitemno$ Variabel som inneholder eksternt varenummer.
$quantity$ Variabel som inneholder antall.
$pagecount$ Variabel som inneholder sideantall.
$productiondescription$ Variabel som inneholder produksjonsbeskrivelse.
$productionselections$ Variabel som inneholder produksjonsvalg.
$orderlinecomment$ Variabel som inneholder ordrelinjekommentar.
$preview_url$ Variabel som inneholder url til korrekturfil.
$prod_url$ Variabel som inneholder url til produksjonsfil.
$postprod_url$ Variabel som inneholder url til permanent link for Impleo Flip page.
$attachment_urls$ Variabel som inneholder url til vedlegg.
$reflead$ Variabel som inneholder referansens ledetekst.
$orderref$ Variabel som inneholder ordrereferansen.
$customref$ Variabel som inneholder kunderefferanse.
$ordercomment$ Variabel som inneholder ordrekommentar.
$contactperson$ Variabel som inneholder kontaktperson for orderen.
$contactphone$ Variabel som inneholder telefonnummer til kontakpersonen for odreren.
$contactemail$ Variabel som inneholder e-postadressen til kontaktpersonen for orderen.
$deliverydate$ Variabel som inneholder leveringsdato.
$deliverylocation$ Variabel som inneholder leveringssted.
$deliverymethod$ Variabel som inneholder valgt frakt.
$deliveryadr$ Variabel som inneholder leveringsadressen.
$invoiceref$ Variabel som inneholder fakturareferansen.
$invoiceadr$ Variabel som inneholder fakturaadressen.
$companyextdata1$ Variabel som inneholder extdata1 fra firma.
$companyextdata2$ Variabel som inneholder extdata2 fra firma.
$companyextdata3$ Variabel som inneholder extdata3 fra firma.
$companyextdata4$ Variabel som inneholder extdata4 fra firma.
$departmentextdata1$ Variabel som inneholder extdata1 fra avdeling.
$departmentextdata2$ Variabel som inneholder extdata2 fra avdeling.
$departmentextdata3$ Variabel som inneholder extdata3 fra avdeling.
$departmentextdata4$ Variabel som inneholder extdata4 fra avdeling.
$deliverycontactperson$ Variabel som inneholder kontaktperson for levering.
$deliverycontactemail$ Variabel som inneholder e-postadressen til kontaktpersonen for levering.
$deliverycontactphone$ Variabel som inneholder telefonnummeret til kontaktpersonen for levering.

stockempty.html

Variabel Forklaring
$impleourl$ Variabel som inneholder løsningens url.
$date$ Variabel som inneholder dagens dato.
$templatename$ Variabel som inneholder produktnavnet.
$currentstock$ Variabel som inneholder antall på lager.
$extitemnr$ Variabel som inneholder eksternt varenummer.
$product$ Variabel som inneholder produkt navnet.
$productalias$ Variabel som inneholder produkt aliaset.
$isbn$ Variabel som inneholder ISBN-nummer
$issn$ Variabel som inneholder ISSN-nummer
$extdata1$ Variabel som inneholder Ekstra data 1
$extdata2$ Variabel som inneholder Ekstra data 2
$extdata3$ Variabel som inneholder Ekstra data 3
$extdata4$ Variabel som inneholder Ekstra data 4

stocklimit.html

Variabel Forklaring
$impleourl$ Variabel som inneholder løsningens url.
$date$ Variabel som inneholder dagens dato.
$templatename$ Variabel som inneholder produktnavnet.
$stocklimit$ Variabel som inneholder grensenivået for å sende varslingsmail til lageransvarlig.
$currentstock$ Variabel som inneholder antall på lager.
$extitemnr$ Variabel som inneholder eksternt varenummer.
$product$ Variabel som inneholder produkt navnet.
$productalias$ Variabel som inneholder produkt aliaset.
$isbn$ Variabel som inneholder ISBN-nummer
$issn$ Variabel som inneholder ISSN-nummer
$extdata1$ Variabel som inneholder Ekstra data 1
$extdata2$ Variabel som inneholder Ekstra data 2
$extdata3$ Variabel som inneholder Ekstra data 3
$extdata4$ Variabel som inneholder Ekstra data 4

Tilbakemelding

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.

Legg inn din tilbakemelding på dette emnet

Vennligst ikke bruk dette for spørsmål om støtte.
For kundesupport, vennligst kontakt oss her.

Post kommentar