Variabeldefinisjon av tekstvariabler
Variablene i maldokumentet defineres på følgende måte
$$Variabelnavn______. $$ forteller Impleo Web at det nå kommer en variabel, variabelnavnet defineres ut i fra eget ønske, og _____ bestemmer bredden på feltet. Når variablen lages på denne måten vil teksten bli venstrejustert.

For å lage en variabel hvor teksten er sentrert skrives variabelnavnet slik $$__Variabelnavn______. Dette vil resultere i at teksten som registreres i variabelen vil bli sentrert. Så lenge det er en ”_” før og etter ”$$” og før variabelnavnet vil variabelen bli sentrert. Det er ikke nødvendig med likt antall ”_” før og etter variabelen.

For å lage en variabel hvor teksten er høyrejustert skrives variabelnavnet slik $$______Variabelnavn. Dette vil resultere i at teksten som registreres i variabelen vil bli høyrejustert.

En variabel kan bare importeres som en enlinjes variabel. Plasseringen for en variabel regnes fra første $-tegn og til siste tegn og er kun en linje høy. Ønsker man et tekstfelt over flere linjer, må dette endres i Impleo Web etter at variabelen er importert.

Variabeldefinisjon av bildevariabler

Variabeldefinisjonen av bildevariabler har visse likheter med variabeldefinisjoen av tekstvariabler, men ved å legge til ”IMG” foran variabelnavnet vil variablen bli gjenkjent som en bildevariabel av Impleo Web når variablene importeres til produktet. Variabelnavnet lages på følgende måte $$IMGVariabelnavn______. Når variabelen importeres vil ”IMG” fjernes fra variabelnavnet.

Plasseringen for en bildevariabel beregnes ut i fra inline posisjonen til variabelnavnet.

Variabelnavnet må derfor skrives slik at underkanten av skriften treffer toppen av bildet.

Størrelsen som blir satt av til bildet i produktet regnes ut i fra bredden på variabelen, bredden regnes fra første $-tegn og til siste _-tegn. Høyden på bildetfeltet settes lik bredden på variabelen. Hvis det skal settes inn et bilde som ikke har proposisjonen 1:1 så må høyden på bildet endres i Impleo Web etter at variabelen er importert. Dette gjøres under plasserings instillingene for en variabel.

Variabeldefinisjon av qr-kode variabler
Variabeldefinisjonen av QRvariabler har visse likheter med variabeldefinisjoen av tekstvariabler, men ved å legge til ”QR” foran variabelnavnet vil variablen bli gjenkjent som en variabel av typen QR-kode av Impleo Web når variablene importeres til produktet. Variabelnavnet lages på følgende måte $$QRVariabelnavn______. Når variabelen importeres vil ”QR” fjernes fra variabelnavnet.

Plasseringen for en variabel av typen QR beregnes ut i fra inline posisjonen til variabelnavnet. Topp venstre hjørne for QR koden vil bli plassert der hvor underkanten av teksten i variabelnavnet er. Dette er akkurat likt som plassering av bildevariabler.

Størrelsen som blir satt av til bildet i produktet regnes ut i fra bredden på variabelen, bredden regnes fra første $-tegn og til siste _-tegn. Høyden på QRkoden settes lik bredden på variabelnavnet.

Tilbakemelding

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.

Legg inn din tilbakemelding på dette emnet

Vennligst ikke bruk dette for spørsmål om støtte.
For kundesupport, vennligst kontakt oss her.

Post kommentar