Det første man må gjøre er å finne frem til den kategorien man ønsker å legge produktet under. Eksisterer ikke kategorien fra før må denne legges til.

Hvordan dette gjøres er beskrevet i kapittelet Kategorier.

Produktet som opprettes skal være av typen sammensatt malprodukt.

Under valget “Presentasjon” er det to valg som ikke finnes på et vanlig malprodukt, “Skru av muligheten for å velge oppbygging/innhold” og “ Vis samlemal-oppsett i bunnen”.

Skru av muligheten for å velge oppbygging/innhold
Hvis man velger dette valget, er det ikke mulig å tilpasse produktet selv. Kunden vil da bare få tilgang til de valgene som er forhåndsvalgt under oppbygging av det sammensatteproduktet.

Vis samlemal-oppsettet i bunnen
Dette valget gjør at arkfanen med samlemaloppsetet vises i bunnen av siden, under eventuelle variabler på produktene.

Tilbakemelding

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.

Legg inn din tilbakemelding på dette emnet

Vennligst ikke bruk dette for spørsmål om støtte.
For kundesupport, vennligst kontakt oss her.

Post kommentar