Det er mulig å gjøre endringer i en font i ImpeloWeb. med endre font menes det ikke at det er mulig å gjøre endringer i selve font filen. Det er kun kobling mellom fontnavn og fontfil som kan endres og om fonten skal vær tilgjengelig for formaterte tekstfelt.

Søk opp fonten som skal redigeres ved å søke etter fonten, og velge den i nedtrekksmenyen.

For fonten vises det en enkel forhåndsvisning og en mulighet for å laste ned et eksempel. Eksempelet inneholder et fullt sett av alle karakterene.

Det er ikke mulig å slette fonter som er i bruk på malbaserte produkter. Man ser hvor en font eventuelt er i bruk listet opp under «Hvor er denne fonten i bruk?» til høyre på siden. Det er direkte link til administrasjonen av det aktuelle produktet.

Dersom man ønsker å overstyre fontens navn så har man mulighet til det ved å skrive inn det under «Fontnavn». Har man endret fontnavn og ønsker å endre tilbake til det originale, så kan man det ved å trykke på fontsymbolet med en importpil på (til høyre for fontnavnet). Løsningen leser da fontinformasjonen og henter ut det riktige navnet.

FontID
Fontens ID i ImpeloWeb

Fontnavn
Fontens navn i Impleo Web

Type font
Fontens type, Open Type/True Type eller Type1-postscript

Filnavn
Fontens filnavn, filen som er opplastet til Impleo Web

Gjør tilgjengelig for formaterte tekstfelt
Dette valget gjør det mulig å bruke fonten i inline <font> tager i formaterte tekstfelt. Koden for å referere til en font er slik <font face=’$Fontnavn$’> f.eks <font face=’MetaNormal-ItalicCaps’>. Alle <font> tager må ha en avsluttende </font> tag også.

Hvor er denne fonten i bruk?
Dette er en liste over de produktene hvor fonten brukes. En font som brukes av et produkt kan ikke slettes.

Tilbakemelding

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.

Legg inn din tilbakemelding på dette emnet

Vennligst ikke bruk dette for spørsmål om støtte.
For kundesupport, vennligst kontakt oss her.

Post kommentar