Det er mulig å gjøre endringer i en font i ImpeloWeb. med endre font menes det ikke at det er mulig å gjøre endringer i selve font filen. Det er kun kobling mellom fontnavn og fontfil som kan endres og om fonten skal vær tilgjengelig for formaterte tekstfelt.

Søk opp fonten som skal redigeres ved å søke etter fonten, og velge den i nedtrekksmenyen.

For fonten vises det en enkel forhåndsvisning og en mulighet for å laste ned et eksempel. Eksempelet inneholder et fullt sett av alle karakterene.

Det er ikke mulig å slette fonter som er i bruk på malbaserte produkter. Man ser hvor en font eventuelt er i bruk listet opp under «Hvor er denne fonten i bruk?» til høyre på siden. Det er direkte link til administrasjonen av det aktuelle produktet.

Dersom man ønsker å overstyre fontens navn så har man mulighet til det ved å skrive inn det under «Fontnavn». Har man endret fontnavn og ønsker å endre tilbake til det originale, er det bare å klikke på knappen “Hent fontnavn”

FontID
Fontens ID i ImpeloWeb

Fontnavn
Fontens navn i Impleo Web

Type font
Fontens type, OpenType/TrueType/WebOpenFont eller Type1-postscript

Filnavn
Fontens filnavn, filen som er opplastet til Impleo Web

Gjør tilgjengelig for formaterte tekstfelt
Dette valget gjør det mulig å bruke fonten i inline <font> tager i formaterte tekstfelt. Koden for å referere til en font er slik <font face=’$Fontnavn$’> f.eks <font face=’MetaNormal-ItalicCaps’>. Alle <font> tager må ha en avsluttende </font> tag også.

Innebygg delvis font (embed subset)
Valg som styrer om en font delvis skal innebygges i produksjonsfilen.

Hvor er denne fonten i bruk?
Dette er en liste over de produktene hvor fonten brukes. En font som brukes av et produkt kan ikke slettes.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment