Andre innstillinger inneholder valgene konfigurasjoner, skins, statistikk, land, gå til forsiden og Logg ut.

Global inst.
Viser globale instillinger for Impleo Web

Konfigurasjoner
Konfigurasjoner inneholder instillinger og valg i forbindelse med det tekniske oppsettet av løsningen. En konfigurasjon inneholder informasjon om hvilken URL løsningen skal være koblet mot, SMTP oppsett, hvilket skin som skal brukes som standard, hvilken språk- og valutakode som skal brukes, Google Analytics sporings-id og mange flere konfigurasjonsmuligheter.

Skins
Skins er utseende tilpassninger for Impleo Web. Alle grafiske elementer i Impleo Web kan endres slik at løsningen stemmer overens med deres grafiske profil, eller kundens grafiske profil.

Rabattkoder
Rabattkoder viser de forskjellige rabattkodene som er registrert og mulighet for å lege til, endre eller slette rabattkoder.

Statistikk
Statistikk viser forskjellig staistikk fra løsningen

Land
Land inneholder en liste over de landene som kan velges i adressefeltene i løsningen.

Feil/loggfiler
Viser feil/loggfiler som generelle feilmeldinger, feilmeldinger ved e-post, feilmedinger ved fonter og Analyse av relasjoner bruker – avdeling – firma og analyse av releasjoner felter.

Gå til forsiden
Gå til forsiden er en link som tar deg til forsiden i Impleo Web

Logg ut
Logg ut, logger deg ut av løsningen.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment