For at kategorier skal være synlige for en bruker må firmaet brukeren tilhører ha tilgang til kategorien. Brukere vil ikke se kategorier de ikke har tilgang til, brukere vil heller ikke se kategorier som ikke inneholder noen produkter eller kategorier som inneholder produkter den innloggede brukeren ikke har tilgang til.

Gi firma tilgang
Felt for registrering av hvilke firmaer som skal ha tilgang til kategorien. Søk opp firmaet i nedtrekksmenyen, og klikk på “+ Legg til” knappen. Det er ikke nødvendig å klikke på lagre knappen etter at det er gitt tilgang til et firma.

Gi avdeling tilgang
Felt for registrering av hvilke avedlinger som skal ha tilgang til kategorien. Søk opp avdelingen i nedtrekksmenyen, og klikk på “+ Legg til” knappen. Det er ikke nødvendig å klikke på lagre knappen etter at det er gitt tilgang til en avdeling.

Gi gruppe tilgang
Felt for registrering av hvilke grupper som skal ha tilgang til kategorien. Søk opp gruppen i nedtrekksmenyen, og klikk på “+ Legg til” knappen. Det er ikke nødvendig å klikke på lagre knappen etter at det er gitt tilgang til en gruppe.

Firma med tilgang
Firma med tilgang viser en liste over de firmaene som har tilgang til kategorien. Listen vil vise firmaene med tilgang og et slette ikon til høyre for navnet. Ved å klikke på slette ikonet vil tilgangen til kategorien fjernes fra firmaet, og firmaet vil ikke lenger være synlig i listen.

Avdelinger med tilgang
Avdelinger med tilgang viser en liste over de avdelingene som har tilgang til kategorien. Listen vil vise avdelingene med tilgang og et slette ikon til høyre for navnet. Ved å klikke på slette ikonet vil tilgangen til kategorien fjernes fra avdelingen, og avdelingen vil ikke lenger være synlig i listen.

Grupper med tilgang
Grupper med tilgang viser en liste over de gruppene som har tilgang til kategorien. Listen vil vise gruppene med tilgang og et slette ikon til høyre for navnet. Ved å klikke på slette ikonet vil tilgangen til kategorien fjernes fra gruppen, og gruppen vil ikke lenger være synlig i listen.

Gi tilgang til alle underliggende produkter.
Dette feltet gjør det mulig å gi tilgang til alle underliggende produkter i kategorien. Velg firmaet, avdelingen eller gruppen det skal gis tilgang til i tilhørende nedtrekksmeny, og klikk på “+ Leggtil” knappen under nedtrekksmenyen du har foretatt et valg i. Det er ikke nødvendig å klikke på “Lagre knappen” etter at dette er gjort.

Hvis kategorien inneholder underkategorier vil systemet søke igjennom underkategoriene, og gi tilgang til
produktene i underkategorien.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment