En bruker kan ha en rekke forskjellige rettigheter i systemet. Disse rettighetene bestemmer hva brukeren kan gjøre og se i systemet. Rettigheter er ikke det samme som tilgangsrettigheter, tilgangsrettigheter er en liste over de produktene brukeren har tilgang til.

Ordinær påloggingsrettighet – Standard rettighet
Denne rettigheten gir burker mulighet til å logge inn i systemet. Brukere som ikke har denne rettigheten vil ikke få logget inn selv om de skriver inn riktig brukernavn og passord.

Datobegrensning pålogging
Felt for registreing av gyldig til dato for bruker. Brukeren vil ikke ha mulighet til å logge inn i systemet når den registrerte datoen er passert.
Som standard er dette tomt, det er da ingen datobegrensning på brukeren.

Engangsbestiller
Rettighet som gjør at brukeren bare kan bestille en gang.

Enkeltproduktbestiller
Rettighet som gjør at bukeren bare kan bestille et produkt.

Test-/prøvebruker
Rettighet som gjør at brukeren er en test-/prøvebruker. Brukere som har denne rettigheten vil ikke få bestilt produkter i løsningen. Det er mulig å teste en eller flere bestillinger helt fram til handlekurven, men det er ikke mulig å bestille produktene.

Autogenerer ny bruker ved ordre
Rettighet som gjør at det genereres en ny bruker når det opprettes en ordre. Denne rettigheten brukes i nettbutikk løsninger når brukeren ikke vet at den er innlogget før den gjennomfører en bestilling. Bruker opplysningene hentes fra de opplysningene som brukeren registrerer i handlekurven.

Tillat ”LivePreview” – Standard rettighet
Rettighet som gjør at LivePreviw feltet for et produkt oppdateres automatisk når bukeren fyller ut de forskjellige feltene i en mal, med untak av felt av typen ”formatert tekstfelt”.

Kan se ”Min profil” – Standard rettighet
Rettighet som gjør at Min profil er synlig for brukeren.

Skjul firmainformasjon fra ”min profil”
Rettighet som skjuler firmainformasjonen på Min profil siden.

Skjul personlig info fra ”min profil”
Rettighet som skjuler personlig informasjon på Min profil siden.

Skjul sosiale medier fra ”min profil”
Rettighet som skjuler sosiale medier informasjon på Min profil siden.

Skjul adresseinfromasjon fra ”min profil”
Rettighet som skjuler adresseinformasjonen på Min profil siden.

Tillat å endre passord – Standard rettighet
Rettighet som tillater brukeren å endre sitt eget passord.

Bruker kan laste ned alle produksjonsfiler direkte
Rettighet som gir bruker tilgang til å laste ned alle produksjonsfiler direkte uten å gjennomføre en bestilling i systemet. Produksjonsfilene blir gjort tilgjengelig for brukeren før brukeren kommer til handlekurven.

Vis ekstern ordrehistorikk
Rettighet som gir brukeren tilgang til å se ekstern ordrehistorikk. I tillegg til at en bruker har tilgang til å se ekstern ordrehistorikk må dette være satt opp i konfigurasjonen for den aktuelle kunden.

Skjul/fjern priser
Rettighet som gjør at prisene ikke vises for brukeren.

Skjul/fjern priser fra mail
Rettighet som gjør at prisene ikke vises i ordrebekreftelses mailen som brukeren får etter en bestilling.

Kan redigere post- og leveringsadresse
Rettighet som gjør at brukeren kan redigere brukerens registrerte post- og leveringsadresse.

”Godkjenner” – Standard rettighet
Rettighet som gjør en bruker til en ”godkjenner”. Brukere med denne rettigheten kan godkjenne ordre. Dersom en bruker ikke har denne rettigheten må brukeren velge i en liste over andre brukere, i samme firma, som har denne rettigheten. Ordren blir da sendt til den valge godkjenneren for godkjenning.

Tilgang til variabel data merge
Rettighet som gir brukeren tilgang til å flette opplysninger fra en excel fil inn i en mal. I tillegg til at brukeren har denne rettigheten må muligheten for variable data merge også være valgt på produktet/malen.

Tilgang til spesialordre
Denne rettigheten gir tilgang til spesialprodukter. Med denne rettigheten vil bruker få tilgang til alle spesialproduktene i kategoriene brukeren har tilgangsrettighet til. Spesialprodkt er produkt hvor brukeren kan laste opp egene pdf filer.

Firmaadministrator
Denne rettigheten gjør brukeren til en firmaadministrator. En firmaadministrator kan redigere informasjon knyttet til det firmaet brukeren er opprettet under. En firmaadministrator kan se hele firmaets ordrehistorikk.

Avdelingsadministrator
Denne rettigheten gjør brukeren til en avdelingsadministrator. En avdelingsadministrator kan regidgere informasjon knyttet til den avdelingen brukeren er opprettet under. En avdelingsadministrator kan se hele avdelingens ordrehistorikk.

Systemadministrator
Denne rettigheten gjør brukeren til en systemadministrator. En systemadministrator har tilgang til hele systemet.

Produksjonsrolle
Brukere med denne rettigheten kan defineres som produksjonsansvarlige på Firma- og/eller malbaserte produkter. Brukere som skal bruke produksjonsklienten må ha denne rettigheten, eller ha rettigheten systemadministrator.

Skjul priser for produksjonsansvarlig
Ved å huke av her, skjules prisene for produksjonsansvarlig i produksjonsklienten.

Global rapporteringsbruker
Denne rettigheten gjør at en bruker kan hente ut rapporter i fra alle jobber i produksjonsklienten, også de jobbene som brukeren selv ikke er produksjonsansvarlig for.

Kunde-/prosjektansvarlig
Denne rettigheten gjør at en bruker vil motta e-post varsel for alle ordre som gjøres av en kunde hvor brukeren er valgt som kunde-/prosjektansvarlig. Det er bare brukere med denne rettigheten som vises i nedtrekksmenyen for kunde-/prosjektansvarlig i firmainstillinger.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment