Når Impleo Web leveres er det ingen statusnivåer som vises Impleo BackOffice. Dette må settes opp i hvert enkelt tilfelle.

For å endre på innstillingene for et statusnivå velges statusnivået i ordrestatusnedtreksmenyen.


Etter å ha valgt et statusnivå vises skjermbildet ”Innstillinger for statusnivå”

StatusID
Felt for registrering av statusnivåets ID i Impleo Web. Feltet fylles ut automatisk

Prioritet
Felt for registrering av prioriteten til statusnivået. Dette feltet bestemmer rekkefølgen på de forskjellige statusnivåene.

Systemnavn for status
Felt for registreing av statusnivåets systemnavn. Denne verdien skal ikke endres

Eksternt statusnavn
Felt for registrering av eksternt statusnavn.

Navn på status i ”min profil”
Felt for registrering av statusnivåets visningsnavn i ”min profil”. Hvis feltet ikke utfylles vil systemet hente navnet på statusnivået ut i fra de forskjellige språkfilene i Impleo Web.

Css-klasse for ordrestatus
Felt for registrering av css-klasse for ordrestatusen.

Ekstra data 1
Felt for registrering av ekstra data. Feltet brukes som regel i forbindelse med en integrasjon til andre systemer.

Utløser ekstern ordreintegrasjon (oppdatering)
Felt som styrer om orderstatusen skal trigge ekstern ordreintegrasjon.

Utløser eft. fakturering
Felt som styrer om ordrestatusen skal utløse fakturering.

Vis denne statusen i produksjonsklienten
Valg som styrer om statusnivået skal vises i produksjonsklienten eller ikke. Når dette valget velges vises det flere innstillinger for statusnivå

Vis status for underleverandør
Valg som styrer om statusnivået skal vises for underleverandører.

Navn på status i produksjonsklienten
Felt for registrering av statusnivåets navn i Backoffice. Dette feltet styres ikke av noen språkfiler og må derfor fylles ut for at statusnivået skal vises med et navn i BackOffice.

Ikon for BackOffice
Felt for registrering av html kode for ikonet som skal brukes i BackOffice.

Meldingstekst for statusoppdatert (epost)
Felt for registrering av meldingsteksten som sendes fra systemet når en ordre får dette statusnivået. Hvis det ikke registreres noe i feltet vil ikke systemet sende ut e-post når en ordre får dette statusnivået.

Meldingstekst for statusoppdatdert (sms)
Felt for registrering av meldingsteksten som sendes fra systemet når en ordre får dette statusnivået. Hvis det ikke registreres noe i feltet vil ikke systemet sende ut e-post når en ordre får dette statusnivået. Tillegsmodulen ImpleoSMS må være innstallert for at systemet skal sende ut SMS meldinger.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment