Malgrunnlag inneholder koblingen mot korretkur- og produksjonsfil for produktet.

Malfil for korrektur
Felt for registrering av korrekturfilen. Korekturfilen kan enten velges i nedtreksmenyen eller lastes opp. Nye filer må alltid lastes opp før de kan velges i nedtreksmenyen. Opplasting gjøres enten ved å klikke på knappen ”Last opp fil” også velge filen som skal lastes opp, eller ved å dra filen over og slippe den i opplastings området til venstre for ”Last opp fil” knappen. Nedtrekksmenyen inneholder alle filene som ligger i kategoriens filbibliotek.

Malfil for produksjon
Felt for registrering av produksjonsfilen. Produksjonsfilen kan enten velges i nedtreksmenyen eller lastes opp. Nye filer må alltid lastes opp før de kan velges i nedtreksmenyen. Opplasting gjøres enten ved å klikke på knappen ”Last opp fil” også velge filen som skal lastes opp, eller ved å dra filen over og slippe den i opplastingsområdet til venstre for ”Last opp fil” knappen. Nedtrekksmenyen inneholder alle filene som ligger i kategoriens filbibliotek.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment