Alle innstillingene for lagermodulen finner du ved å gå inn på et mal produkt og velge LAGERSTYRING / AVROP LAGERVARE

Lagerstyring / Avrop lagervare gir deg en oversikt over lagerbeholdningen for dette produktet.

Du kan velge om lagerinformasjonen skal vises til bestiller eller bare vises for administrator. Ved å krysse av Vis lagerinformasjon til bestiller vises lagerbeholdningen for dette produktet til bruker.

Klikker du på Excel ikonet, genereres det en excelfil som inneholder en logg med alle
transaksjonene for dette produktet. Excelfilen lastes ned til din datamaskin, og du finner den igjen i standard nedlastingsmappe på din datamaskin, dette er som regel mappen “nedlastinger”

Endringer i lagerbeholdningen gjøres ved å fylle ut feltene Endring lager og Lagerendring beskrivelse og så klikke på knappen LEGG TIL.

Transaksjonslogg
Transaksjonsloggen inneholder alle endringer i lagerbeholdningen for det enkelte produkt. Excelfilen inneholder fem kolonner med data.

ID
Id for transaksjonen.

TransactionDate
Datoen transaksjonen ble utført.

TransactionDescription
Transaksjonene er delt i to typer, Impleo Web-Admin og Impleo Web-Transaction. De to transaksjonstypene er forklart nedenfor.

TransactionPerson
Brukeren som har utført transaksjonen.

TransactionValue
Endringen i lagerbeholdningen.

TransactionDescription

Impleo Web-Admin
Transaksjoner som er merket med Impleo Web-Admin, er transaksjoner som er utført i administrator grensesnittet for lagermodulen. Dette er transaksjoner som gjenspeiler en økning eller en reduksjon av lager, utført av administrator.

Impleo-Transaction
Transaksjoner som er merket med Impleo Web-Transaction#, etterfulgt av et nummer, er kjøpstransaksjoner. Nummeret etter transaksjonen er ordrenummeret for transaksjonen.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment