Plassering inneholder alle plaseringene et malprodukt har. Det er ikke nødvendigvis like mange plasseringer som variabler, da det finnes variabler som ikke har plassering, og det er mulig at en variabel har flere plasseringer

Plasseringene er sortert etter prioriteten til variabelen de er knyttet mot. Plaseringen som står øverst i lista er den plasseringen som legges først på dokumentet.

Klikk på endre ikonet til venstre for plasserings navnet for å endre egenskapene til en plassering.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment