Etter å ha klikket på innhold linken, åpnes innholdsoppbyggingen seg i et nytt vind. På venstre side i dette skjermbildet vises de forskjellige gruppenavnene for det valgte sammensatte malproduktet.

Klikk på blyant ikonet for å bytte mellom de forskjellige “Gruppenavnene”

Fra dette skjermbildet er det også mulig å legge til flere gruppenavn. Klikk på “+ Legg til ny” for å legge til flere grupper. Fyll ut Sorteringspri, Gruppenavn og evt. Obligatorisk.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment