Klikk på ”+ Legg til firma” for å opprette et nytt firma.

Det åpner skjermbildet for firmainstillinger, andre instillinger under firma er adresseinformasjon, grensesnitt/kundetilpassninger, priser, “Min proifl”, ordrebekreftelse, utvidede referansefelt, leveransealternativer, kategoritilgang, firmaets filbibliotek og ordrestatistikk.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment