Koblingen mellom bestillingsintervall og produkt gjøres fra produktet. Selve koblingen gjøres i fra ”Arbeidsflyt / Produksjon” valgene.

Nedtrekksmenyen ”Legg til bestillings-/produksjonsintervall” inneholder alle de bestillings-/produksjonsintervallene som er registrert i systemet.

Velg ønsket bestillings-/produksjonsintervall fra nedtrekksmenyen, hvis bestillingsintervallet skal ha et eget eksternt varenummer så registreres det i feltet “Eksternt varenr”. Klikk på ”+ Legg til” knappen for å legge bestillingsintervallet til produktet..

Når det er lagt til et nytt bestillings-/produksjonsvalg vises dette under ”Gjeldende bestillings-/produksjonsintervaller”. Et eventuelt eksternt varenummer vises i parentes etter bestillingsintervallet.

Fjerning av koblingen mellom et produkt og et bestillings-/produksjosintervall gjøres ved å klikke på slett ikonet til høyre for bestillings-/produksjonsintervallet som skal slettes.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment