Impleo Web har tretten forskjellige statusnivåer. Alle statusnivåer vises for kunden i ”min profil”. Noen statusnivåer settes automatisk på en ordre av systemet, mens andre statusnivåer settes fra Impleo Backoffice. Når en ordre får et nytt statusnivå i Impleo Backoffice er det også mulig å sende kunden beskjed om dette via e-post eller SMS.

Det er kun systemleverandør som kan legge til nye statusnivåer.

Impleo Web er satt opp med følgende statusnivåer.

Not Approved
Status som forteller systemet at ordren foreløpig ikke er godkjent. Ordre bestilt av brukere som ikke har rettigheten ”Godkjenner” får denne statusen. Orderen forblir på dette statusnivået inntil orderen blir godkjent av en bruker med rettigheten ”Godkjenner”.

Approved
Status som forteller systemet at orderen er godkjent og klar til produksjon

Recived
Status som forteller systemet at ordren er mottatt.

Produced
Status som forteller systemet at ordren er ferdig produsert.

Delivered
Status som forteller systemet at ordren er levert.

Invoced
Status som forteller systemet at ordren er fakturert.

Archived
Status som forteller systemet at orderen er arkivert.

Cancelled
Status som forteller systemet at ordren er kanselert.

Processing
Status som forteller systemet at ordren er i produksjon.

Error
Status som forteller systemet at en feil har oppstått.

Rejedted
Status som forteller systemet at en ordre er avvist. Denne statusen blir satt på en ordre hvis en bruker med rettigheten ”Godkjenner” velger å ikke godkjenne ordren.

PaymentFail
Status som forteller systemet at betalingen av en ordre har feilet. Dette gjelder ordre hvor det betales med kort.

PaymentWait
Status som forteller systemet at det ventes på å få gjennomført en betaling. Dette gjelder ordre hvor det betales med kort.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment