Når kategorien er opprettet eller valgt klikker man på ”+ Legg til malprodukt” for å opprette produktet.

ProduktID
Felt for registrering av produktetsID. Feltet fylles automatisk ut av Impleo Web

Produktnavn
Felt for registrering av produktnavnet. Feltet kan inneholde alle tegn og være 150 tegn langt. Det er kun produktnavnet som må registreres for å kunne opprette et produkt.

Alias
Felt for registrering av et alias for produktet. Informasjonen som registreres i ”Alias” feltet gjør det lettere for System Administrator og ha en oversikt over produktene. Feltets informasjon vises i parentes etter produktnavnet i søkefeltet for kategori. Informasjonen i dette feltet er kun synlig for brukere med rettigheten ”System Administrator”.

Sist endret
Felt for registrering av datoen produktet sist ble endret. Dagens dato registreres automatisk når produktet opprettes.

Språkspesifikke produktnavn
Felt for registrering av språkspesifikke produktnavn. Hvis det er registrert produktnavn i dette feltet vil det overstyre det som er registrert i feltet “Produktnavn”. Produktnavnet vil velges ut i fra hvilket språk brukeren har valgt i “Min Profil”.

De språkspesifikke produktnavnene registreres på følgende måte:
$$[språk kode1]$$[Produktnavn]
$$[språk kode2]$$[Produktnavn]
$$[språk kode3]$$[Produktnavn]
Osv.

Kode Språk
$$da_dk$$ Dansk
$$de_de$$ Tysk
$$en_gb$$ Engelsk, britisk
$$en_us$$ Engelsk, amerikansk
$$fi_fi$$ Finsk
$$nb_no$$ Norsk
$$pl_pl$$ Polsk
$$sv_se$$ Svensk

Nøkkel-/søkeord produkt
Felt for registrering av nøkkel-/søkeord for produktet. Dette feltet brukes for å legge til ekstra søkeord for et produkt.

Administratorkommentar
Felt for registrering av kommentarer til produktet. Dette kan f.eks være kommentarer i forbindelse med hvordan produktet er oppbygd.

Sorteringspri
Felt for registrering av produktets sorteringsprioritet. Standard verdi på dette feltet er 99.Sorteringspri brukes for å sortere visningen av produkter for en bruker. Produktene sorteres ført etter verdien registrert i feltet ”Sorteringspri”, produkter som har lik sorteringsprioritet sorteres alfabetisk. Sorteringsprioriteten vises for systemadministratorer når de er innlogget i løsningen. Sorteringsprioriteten vises foran produktnavnet.

Beskrivelse
Felt for registreing av en beskrivelse av produktet. Beskrivelse vises for kunden og beskrivelsen er ment for å gi kunden mer informasjon om produktet.
Beskrivelse kan inneholde alle tegn, beskrivelsen kan være på 1000 tegn. Feltet støtter også html.

I dette feltet har man også muligheten til å legge inn koder for språkspesifikk beskrivelse.
De språkspesifikke kategoribeskrivelsene registreres på følgende måte:
$$[språk kode1]$$[Beskrivelse]
$$[språk kode2]$$[Beskrivelse]
$$[språk kode3]$$[Beskrivelse]
Osv.

Kode Språk
$$da_dk$$ Dansk
$$de_de$$ Tysk
$$en_gb$$ Engelsk, britisk
$$en_us$$ Engelsk, amerikansk
$$fi_fi$$ Finsk
$$nb_no$$ Norsk
$$pl_pl$$ Polsk
$$sv_se$$ Svensk

Kategoribeskrivelse kan inneholde alle tegn, og feltet støtter html koder.

Varenr
Felt for registrering av varenummer.

Eksternt varenummer
Felt for registrering av eksternt varenummer.
Eksternt varnummer kan også brukes i forbindelse med prisvalget “Baser prisberegningen på det det totale antall av samme produkt”. Dette gjøres når man ønsker å lage en “produktgruppe” og basere prisen på det totale antallet bestilt innenfor produktgruppen. Prisen for produkter som har samme varenummer registrert i eksternt varenummer, vil da basere seg på det totale antallet eksemplarer bestilt av disse produktene.

Feltet brukes også i forbindelse med prisberegning når det er valgt at fanenavn i prisfilen skal brukes til prisberegning. Det som da er registrert i “Eksternt varenummer” må da stemme overens med fanenavnet i prisfilen.

Kundenummer
Felt for registrering av kundenummer.

Statisk innkjøpsnummer for produkt
Felt for registrering av innkjøpsnummer for produktet.

ISBN
Felt for registrering av ISBN nummer.

ISSN
Felt for registrering av ISSN nummer.

Forfatter / eier
Felt for registrering av produktets forfatter eller eier.

Språk
Felt for registrering av språket produktets innhold er skrevet på. Dette feltet brukes oftest på produkter av typen bøker, brosjyrer, fakta-ark o.l.

Produktserie
Felt for registrering av produktets produktserie. Dette feltet brukes oftest på produkter som bøker, hvor det kan finnes flere bøker i samme serie.

Årstall
Felt for registrering av årstallet produktet ble utgitt. Dette feltet brukes oftest på produkter som bøker.

*Ant. sider”
Felt for registrering av antall sider et produkt har.

Ekstra data 1, 2, 3 og 4
Felt for registrering av ekstra data i forbindelse med et produkt. Feltene brukes ofte i forbindelse med en spesial integrasjon.

Produkttype
Felt for registrering av produktets Impleo Web produkttype.

Statisk/variabel malprodukt er et produkt hvor malen har en fast bredde og høyde. Visittkort og flyers er eksempler på slike produkt.

Dynamisk flytende malprodukt er et produkt hvor malen har en fast bredde, mens høyden varierer avhengig av hvor mye informasjon som registreres av kuden. En avisanonse hvor høyden ikke er gitt kan være et slikt produkt.

Sammensatt malprodukt er et produkt som er satt sammen av statisk/variabel malprodukter og/eller spesialprodukter.

Sammensatt malprodukt er forklart i et eget kapitel.

SMS-Newsletter er et produkt som brukes for å sende ut SMS nyhetsbrev.

Kategori
Felt for registreing av kategorien produktet tilhører. Feltet blir automatisk fylt ut med navnet på den kategorien produktet opprettes under. For å flytte produktet til en annen kategori, velges kategorien produktet skal flyttes til i fra nedtreksmenyen. Produktet må lagres før endringen trer i kraft.

Kan brukes som mal for nye produkter
Felt som styrer om malproduktet kan brukes som mal for nye produkter i forbindelse med en eller flere kategorier i “Impleo Mediearkiv”. Dette krever at modulen “Impleo Mediearkiv” er aktivert.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment