Standard i Impleo Web er at det velges en farge for en variabel i variabelplasseringen, og alle ledetekster til variabelen får samme farge som variabelen. Ved hjelp av litt koding er det mulig å få forskjellig farge på ledetekst og variabelen. Variabler som det skal endres farge på må være av typen Formatert tekstfelt, Formatert tekstfelt (krymp fontstørrelse) eller Formatert flytende tekstfelt. Variabelen må også benytte ”Ekstern datakobling”.

Det er mulig å endre fargen på forskjellige måter ved hjelp av font tager. Det kan brukes en hexadesimal verdi for en RGB farge, linje en i eksemplet. Fargenavnet som er registrert i Impleo Web kan brukes, fargenavnet må være unikt, dette vises i linje to i eksemplet. Den tredje muligheten er å bruke ID’en til en farge. Farge ID’en kan hentes ut ved å gå inn på Farger og velge den fargen du vil bruke.

De to siste måtene å endre farge på gjør at fargene blir CMYK farger, hvis fargen er registrert som en CMYK farge.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment