KA71 er en funksjon for å beregne betalingsidentifikasjon spesifisert av NETS

ka71 er identifikatoren og på neste linje skal det bli et tall. I følge spesifikasjon fra NETS skal det være 14 siffer pluss et kontrollsiffer. Kontrollsifferet blir beregnet av Impleo Web.

Koden registreres i datakoblinger for variabelen.
Eksempel

ka71
$Impleo_BETINFO$

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment