Oppbyggingen av valgene i et sammensatt produkt gjøres under valget “Oppbygging”.

Pri
Prioritetet til “Gruppenavnet”. Gruppenavnet med lavest prioriteringstall plasseres først i rekken av valg.

Gruppenavn
Navnet på valget. Gruppenavn kan også inneholde html kode hvis man f.eks ønsker å vise bilder i steden for teskt som gruppenavn.

Obligatorisk
Dette valget styrer om dette trinnet er obligatorisk.

Innhold
Link til innholdet, malprodukt og/eller spesialproduktene, for det sammensatte malproduktet.


I dette tilfellet vil samlemal oppsettet bli seende slik ut for kunden.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment