For å kunne benytte DIBS – betalingsløsning MÅ følgende settes opp i DIBS’ admin-interface:

Settingsdibs

Under andre innstillinger – konfigurasjon ligger det valg av betalingsløsning – MerchantID og Token/kode
Velg DIBS og fyll ut MerchantID og Token/kode som mottas etter søknaden om DIBS er innvilget.

DIBS

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment