Mailkommunikasjon brukes for å sende e-post til alle brukere som er registrert i en avdeling. Velg type e-post utsendelse i nedtrekksmenyen.

”Glemt passord” sender en mail med informasjon om brukerens brukernavn og passord. Denne typen mail kan være nyttig å sende ut hvis det er lenge siden kunden har bestilt noe gjennom løsningen.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment