Et sammensatt malprodukt henter pris fra alle produktene det er koblet sammen med. I tillegg til er mulig å registrere en pris for det sammensatte produktet under valget “Pris og bestilling”

Prisen som registreres på det sammensatte malproduktet tar ikke hensyn til innholdet kunden velger når kunden bygger sitt produkt. Denne prisen beregner kun en pris ut i fra antallet av produktet uten å ta hensyn til innholdet i det sammensatte malproduktet.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment