Impleoweb vil ikke gjenkjenne variabler som importeres ferdig rotert. Roteringen må gjøres etter at en variabel er importert. Rotasjon av plasseringer i ImpleoWeb tar utgangspunkt i topp venstre punkt.

Rotasjon
Felt for registrering av gradene en plassering skal roteres.
-90 gjør at feltet roteres 90 grader oppover, den opprinnelige venstre siden til plasseringen blir bunnen.
90 gjør at feltet roteres 90 grader nedover, den opprinnelige venstre siden til plasseringen blir toppen.

Rotasjon (tabulatorfelt)
Felt for registrering av gradene en plasserings tabulatorfelt skal roteres.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment