Etter å ha klikket på ”Variabler” knappen, åpnes hovedvinduet for variabler og plassering. I feltet til venstre vises en liste over alle variablene den valgte malen inneholder og prioriteringen disse variablene har.

Variablene legges ”lagvis” på produksjonsfilen. Variabelen med den laveste prioriteringen legges først på produksjonsfilen. Når variablene importeres får de prioriteringen 4, 8, 12, 16 osv. Variablene får prioritering i denne intervallen fordi det skal være mulig å legge til nye variabler uten å måtte endre prioriteringen til eksisterenede variabler.

Endring av variabelnavn
I dette skjermbildet er det mulig å endre selve variabelnavnet. Navnet endres ved å endre navnet i tekstboksene. Klikk på ”Lagre” knappen for å lagre endringene.

Endring av prioritering
I dette skjermbildet er det mulig å endre prioriteringsrekkefølgen for variablene. Rekkefølgen endres ved å endre tallet som står i tekstboksen ”Pri”. Klikk på ”Lagre” knappen for å lagre endringene.

Endring av variabel instillinger
For å endre instillingene til en variabel, klikkes det på edit ikonet til høyre for variabelnavnet.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment