Produksjon inneholder valgene ”Statusnivåer”, ”Bestillingsintervaller”, “Nøkkelord”, “Arbeidsflyt”, “Arbeidsflytfeil”, “Kampanjer +addon”, “Lagervare +addon”, “Impleo FlipPage +addon”, ”Utskytning” og ”E-post”

Statusnivåer
Statusnivåer inneholder de forskjellige statusnivåene en ordre kan ha. Det er her det velges hvilke statusnivåer som skal være synlig for kunden i ”Min Profil” og hvilke nivåer som skal brukes i produksjonsklienten.

Bestillingsintervaller
Bestillingsintervaller er listen over de forskjellige bestillingsintervallene som er tilgjengelig for produktene. Denne listen er tom når løsningen leveres og må bygges opp slik det passer for hver enkelt installasjon

Nøkkelord
Nøkkelord inneholder de forskjellige nøkkelordene som er registrert i Impleo Web, og mulighet for å opprette nye- og redigere eksisterende nøkkelord.

Arbeidsflyt
Arbeidsflyt inneholder de forskjellige arbeidsflytene som er registrert i Impleo Web, og mulighet for å opprette nye- og redigere eksisterende arbeidsflyt

Arbeidsflytfeil
Arbeidsflytfeil inneholder en oversikt over de arbeidsflytene som av forskjellige årsaker har feilet.

Kampanjer +addon
Kampanjer inneholder en oversikt over de kampanjene som er registrert i Impleo Web, og mulighet for å opprette nye- og redigere eksisterende kampanjer.
Kampanjer er en tilleggsmodul.

Lagervare +addon
Lagervare inneholder en oversikt over lagerstatus og transaksjoner over de produktene som er lagervarer.
Lagervare er en tilleggsmodul.

Impleo FlipPage +addon
Impleo FilpPage inneholder en oversikt over de produktene som det er generert en “FlipPage” av.
Impleo FlipPage er en tilleggsmodul.

Preflight +addon
Preflight inneholder en oversikt over de preflightene som er lageret i systemet, og mulighet for å opprette nye- og redigere eksisterende preflights.
Preflight er en tilleggsmodul.

Utskytning
Utskytning inneholder i valgene for å opprette egendefinerte utskytningsprofiler i Impleo Web.

E-post
E-post inneholder de forskjellige produksjonsvarslene som kan sendes fra systemet. Impleo Web leveres med tre forhåndsdefinerte produksjonsvarsler. To varsler til bruk i malbaserte produkter (Standard m/korrektur og Standard u/korrektur) og et varsel for spesialprodukt (Custom Product)

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment