Produksjon inneholder valgene ”Statusnivåer”, ”Bestillingsintervaller”, ”Utskytning” og ”E-post”

Statusnivåer
Statusnivåer inneholder de forskjellige statusnivåene en ordre kan ha. Det er her det velges hvilke statusnivåer som skal være synlig for kunden i ”Min Profil” og hvilke nivåer som skal brukes i produksjonsklienten.

Bestillingsintervaller
Bestillingsintervaller er listen over de forskjellige bestillingsintervallene som er tilgjengelig for produktene. Denne listen er tom når løsningen leveres og må bygges opp slik det passer for hver enkelt installasjon

Utskytning
Utskytning inneholder i valgene for å opprette egendefinerte utskytningsprofiler i Impleo Web.

E-post
E-post inneholder de forskjellige produksjonsvarslene som kan sendes fra systemet. Impleo Web leveres med tre forhåndsdefinerte produksjonsvarsler. To varsler til bruk i malbaserte produkter (Standard m/korrektur og Standard u/korrektur) og et varsel for spesialprodukt (Custom Product)

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment