For å opprette et nytt bestillingsintervall registreres det nye intervallet også klikkes det på legg til ikonet. Lagre knappen skal ikke brukes når det opprettes et nytt bestillingsintervall.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment