Til bruk for at brukeren kan velge/søke opp leveringsadresser i handlekurven.
Lastes opp i firmaets filbibliotek og kan vedlikeholdes av firmaadministrator.


DeliveryNo – uthevet i sort
DeliveryCompany – uthevet i sort

Filen SKAL/MÅ alltid hete deliveryadr.xls/xlsx

Excelfilen som opprettes kan hente ut feltene nedenfor:

Tilgjengelige felter
DeliveryNo
DeliveryCompany
DeliveryLocation
DeliveryAdr1
DeliveryAdr2
DeliveryPostalCode
DeliveryPostalPlace
DeliveryContact
DeliveryPhone
DeliveryEmail
DeliveryCountryID

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment